Algemene voorzorgsmaatregelen

 • Alle metalen voorwerpen kunnen:
  • aangetrokken worden
  • de beeldkwaliteit storen
  • opwarmen (brandwonden!)
 • Magneetkaarten worden onbruikbaar.
 • Elektronische apparaten kunnen ontregeld worden.

Vragenlijst MR 

Absolute contra-indicaties

 • Pacemaker
 • Inwendige defibrillator
 • Binnenoorimplantaat

Relatieve contra-indicaties

 • Aneurysmaclips
 • Metalen hartklep
 • Vena cava filter
 • Implantaten
 • Metaalsplinters
 • Insulinepomp
 • Porth-a-cath
 • Neurostimulator
 • Orthopedisch materiaal
 • Zwangerschap
 • Borstvoeding
 • Hartkwaal
 • Nierinsufficientie
 • Holters-telemetrie

Neem contact op met de dienst medische beeldvorming voor verdere informatie.

Voorbereiding van de patiënt

 • Alle voorwerpen van metaal of die metaal bevatten moeten vóór het onderzoek verwijderd worden. (vb. juwelen, spijkerbroek, bh,gsm...)
 • Bankkaarten verwijderen (worden onbruikbaar)
 • Make-up verwijderen (bevat soms kleine metaal partikels)

Voorbereiding

 • GEEN specifieke voorbereiding
 • Alleen nuchter in geval van sedatie (in slaap doen)
 • Prikken van infuus indien we contraststof moeten inspuiten, dit wordt beslist in overleg met de radioloog
 • De precieze plaats van de pijn wordt eventueel aangeduid met een olieparel op de huid

Onderzoek

 • Gebeurt in buikligging, met pols in antenne
 • Duur : ca 20 min
 • Eventueel toediening contraststof

Nazorg

 • GEEN specifieke nazorg

Opmerkingen

 • Brace en steunverbanden moeten verwijderd worden voor dit onderzoek
 • Indien u komt voor een MR-onderzoek van de pols na arthrografie, krijgt u eerst een inspuiting in het polsgewricht op de radiografie-afdeling.
 • Daarna wordt u door de verpleegkundige naar de MR-afdeling gebracht.
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Martijn Grieten, Medische beeldvorming - 2015

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg