Pancreas (alvleesklier)

Algemene voorzorgsmaatregelen

 • Alle metalen voorwerpen kunnen:
  • aangetrokken worden
  • de beeldkwaliteit storen
  • opwarmen (brandwonden!)
 • Magneetkaarten worden onbruikbaar.
 • Elektronische apparaten kunnen ontregeld worden.

Vragenlijst MR 

Absolute contra-indicaties

 • Pacemaker
 • Inwendige defibrillator
 • Binnenoorimplantaat

Relatieve contra-indicaties

 • Aneurysmaclips
 • Metalen hartklep
 • Vena cava filter
 • Implantaten
 • Metaalsplinters
 • Insulinepomp
 • Porth-a-cath
 • Neurostimulator
 • Orthopedisch materiaal
 • Zwangerschap
 • Borstvoeding
 • Hartkwaal
 • Nierinsufficientie
 • Holters-telemetrie

Neem contact op met de dienst medische beeldvorming voor verdere informatie.

Voorbereiding van de patiënt

 • Alle voorwerpen van metaal of die metaal bevatten moeten vóór het onderzoek verwijderd worden. (vb. juwelen, spijkerbroek, bh,gsm...)
 • Bankkaarten verwijderen (worden onbruikbaar)
 • Make-up verwijderen (bevat soms kleine metaal partikels)

Voorbereiding

 • GEEN specifieke voorbereiding
 • Alleen nuchter in geval van sedatie (in slaap doen)
 • Prikken van infuus in onderhuidse ader van de arm voor eventuele injectie van contraststof (gadolinium); dit wordt beslist in overleg met de radioloog

Onderzoek

 • Gebeurt in rugligging, op de buik wordt een antenne geplaatst
 • Duur : ca 15 - 20 min
 • Tijdens het onderzoek gaat de verpleegkundige vragen om enkele malen te stoppen met ademen en de buik stil te houden
 • Eventueel inspuiting contraststof tijdens het onderzoek
 • Voor een goed onderzoek is het essentieel dat u zeer stil blijft liggen en rustig en regelmatig adem haalt

Nazorg

 • Verwijderen van infuusnaald
 • Bijwerkingen van de contraststof (gadolinium) komen zelden voor
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Martijn Grieten, Medische beeldvorming - 2015

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg