Punctiebiopsie onder geleiding van echografie

Met een punctiebiopsie tracht men weefsel of vocht uit een orgaan of letsel te bekomen.
De radioloog zal met behulp van de echografie eerst het orgaan of letsel in beeld brengen.
Vervolgens wordt een naald ingebracht en verwijdert men langs de naald wat vocht of weefsel voor verder onderzoek in het laboratorium.
De regio wordt voor de punctie steeds verdoofd zodanig dat het onderzoek nagenoeg pijnloos verloopt. 
Na de punctie wordt een drukverband aangebracht om een eventuele bloeding te vermijden.
Soms zal de punctie gebeuren op ambulante wijze doch afhankelijk van de aard van de punctie (bvb. lever, nier…) zal een opname in het ziekenhuis noodzakelijk zijn.
U moet rekening houden met het feit dat het resultaat van een punctiebiopsie wel enkele dagen op zich laat wachten gezien er in het laboratorium een groot aantal bewerkingen op het weefsel dienen te gebeuren.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Martijn Grieten, Medische beeldvorming - 2015

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg