Screening-mammografie

Definitie

Gratis röntgenonderzoek van de borsten om bij zoveel mogelijk vrouwen vroegtijdig borstkanker op te sporen. De ziekteverzekering en de Vlaamse overheid financieren dit bevolkingsonderzoek.

Voorwaarden

 • tussen 50 en 69 jaar zijn (geboortejaar waarin men 50 of 69 jaar wordt)
 • geen klachten t.h.v. de borsten hebben
 • slechts om de 2 jaar toegelaten of laatste mammografie minstens 18 maanden geleden
 • in orde zijn met ziekteverzekering in België
 • er mag geen echografie op dit ogenblik uitgevoerd worden

Verloop

 • U krijgt een verwijsbrief van de huisarts of gynaecoloog met de vermelding “screeningsmammografie” of u krijgt een uitnodiging van de provincie met een reeds gemaakte afspraak.
 • Indien U deze afspraak niet past (dag, uur of radiologiedienst) kan U dit wijzigen door te bellen naar het tel. nr. 089/32.45.56 of 089/32.45.57.
 • U brengt steeds deze aanvraagbrief van uw huisarts of oproepbrief van provincie mee, samen met uw SIS-kaart en identiteitskaart.
 • Een verpleegkundige met speciale opleiding in de mammografie maakt foto’s in 2 richtingen van elke borst.
 • Uw mammografie wordt eerst gelezen door een radioloog van het ZOL met specifieke training in borstonderzoeken.
 • Uw foto’s worden daarna naar U.Z. in Leuven gestuurd voor een 2de lezing.

Na een 3-tal weken ontvangt U en uw huisarts en/of gynaecoloog een brief met het resultaat van uw onderzoek.
Indien nodig worden er aanvullende onderzoeken aangevraagd (echografie, bijkomende foto’s, punctie). Dit betekent zéker niet dat er kanker gevonden werd maar men wil verder nakijken.
De beelden van de mammografie worden in het ZOL bewaard op de afdeling radiologie.
Deze dienen dan als een vergelijkingsdocument bij een volgend onderzoek.

NB: zie onder de rubriek mammografie voor meer info over het verloop van het onderzoek.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Martijn Grieten, Medische beeldvorming - 2015

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg