In het ZOL zijn we op zoek naar enthousiaste leden voor ons Patiëntenforum.

Via het forum willen we in dialoog gaan met u als patiënt zodat u ons advies kan geven over een breed scala aan onderwerpen. Denk maar aan de kwaliteit van de zorg, de website, het ontslagbeleid, de informatiebrochures, de bewegwijzering ... Uiteraard kunnen ook andere thema’s, aangebracht door de leden van het forum, besproken worden.

 • Bent u al eens patiënt geweest in het ZOL of bent u momenteel in behandeling bij het ZOL?
 • Vindt u het belangrijk dat de belangen van patiënten behartigd worden in een patiëntenforum?
 • Bent u de persoon die hierover mee wil praten en mee advies wil geven?

Neem dan deel aan ons Patiëntenforum en vul uw gegevens in via deze link.

Indien u nog vragen heeft, kan u bij ons terecht via een mail naar kwaliteit@zol.be of telefonisch op 032/89 32 13 46.

Profielschets leden Patiëntenforum

Algemeen

Van leden van het Patiëntenforum wordt verwacht dat zij:

 • Belangstelling hebben voor de gezondheidszorg en de ziekenhuiszorg in het bijzonder
 • Bekend zijn met het ziekenhuis als patiënt (of familie)
 • De algemene belangen van patiënten kunnen behartigen
  (hierbij gaat het nadrukkelijk niet om specifieke, individuele klachten. Daarvoor bestaat de ombudsdienst)
 • Bereid zijn om 4 keer per jaar 2 uur vrij te maken

Vaardigheden

Van de leden van het Patiëntenforum wordt verwacht dat zij:

 • In staat zijn documenten te lezen en hierover een mening te vormen
 • Om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie
 • In teamverband kunnen werken
 • Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden

© 2019 Ziekenhuis Oost-Limburg