Totaal eiwit

Synoniem
TP​, proteïne totaal
Afname materiaal
Li-Heparine (groen met gel)
Minimum hoeveelheid staal
​250 µl heparine plasma
Uitvoerfrequentie
24/24u
Geaccrediteerde test
ISO 15189 339-MED
Antwoordtijd
Binnen 1 uur
Verantwoordelijke arts
dr. Toon Schiemsky
Referentiewaarden
​Geslacht ​Leeftijd ​Referentiewaarden
​Man/Vrouw ​0 - 7 dagen ​44.0 - 76.0 g/L
​1 - 52 weken ​51.0 - 73.0 g/L
​1 - 2 jaar ​56.0 - 75.0 g/L
​3 - 18 jaar ​60.0 - 80.0 g/L
​19 - ... jaar ​64.0 - 83.0 g/L
 
Bron referentiewaarden
​Bijsluiter firma
Wetenschappelijke betekenis
​Plasma-eiwitten worden gesynthetiseerd in de lever, plasmacellen, lymfeknopen, de milt en het beenmerg. Tijdens het verloop van een ziekte kan het totale eiwitgehalte in het plasma of serum significant afwijken van de normale waarden. Ook de bepaling van de afzonderlijke eiwitfracties kunnen indicatief zijn.
De analyse wordt gebruikt voor de monitoring van hypoproteïnemie, wat voorkomt bij bloedverlies, nefrotisch syndroom, zware brandwonden, zoutretentie, de ziekte van Kwasiorkor (acute eiwitdeficiëntie) en van hyperproteïnemie (zware dehydratatie, multipel myeloom). We kunnen stellen dat de bepaling van totaal eiwit gebruikt wordt bij de diagnose en behandeling van diverse aandoeningen met betrekking tot de lever, nieren, beenmerg, alsook bij metabole aandoeningen en voedingsafwijkingen. De twee belangrijkste oorzaken van een wijziging van de concentratie van totaal eiwit in plasma of serum zijn enerzijds een wijziging in het volume plasmawater of anderzijds een wijziging van de concentratie van 1 of meerdere specifieke proteïnen van het plasma. Hemoconcentratie (een daling van het volume plasmawater) gaat gepaard met een relatieve hyperproteïnemie: de concentraties van alle proteïnen zijn in gelijke mate gestegen. Hyperproteïnemie kan gezien worden bij deshydratatie tgv. onvoldoende waterinname of tgv. excessief waterverlies (bijvoorbeeld bij uitgesproken braken, diarree, ziekte van Addison of diabetische acidose). Hemodilutie (een toename van het volume plasmawater) gaat gepaard met een relatieve hypoproteïnemie: de concentraties van alle proteïnen zijn in gelijke mate gedaald. Hemodilutie treedt op bij waterintoxicatie, bij zoutretentiesyndromen, bij massieve intravasculaire infusie en fysiologisch wanneer een liggende houding wordt aangenomen. De totale proteïneconcentratie daalt met 0.3 tot 0.5 g/dL als men neerligt. Van de individuele plasmaproteïnen is albumine in een zo hoge concentratie aanwezig dat lage waarden van dit proteïne alleen hypoproteïnemie kunnen veroorzaken. Dergelijke hypoproteïnemie is frequent en heeft vele oorzaken. Milde hyperproteïnemie wordt veroorzaakt door een toename van de concentratie van specifieke eiwitten die normaal in lage concentraties aanwezig zijn in het plasma. Bijvoorbeeld een toename van de acute fase eiwitten en polyclonale immuunglobulines tgv. een infectie. Uitgesproken hyperproteïnemie wordt veroorzaakt door hoge spiegels van monoclonale immuunglobulines geproduceerd door een multipel myeloom of door andere maligne paraproteïnemieën. Het verschil in referentiewaarden tussen plasma en serum wordt verklaard door de aanwezigheid van fibrinogeen in plasma, vs. de neerslag van dat eiwit bij de vorming van serum.
Afname instructies verpleging

Interne analyse
Ja
Toestel analyse
Cobas 8000 C702
Meetmethode
​Colorimetrische reactie
Meetonzekerheid

Interferenties
​Vals verhoogde waardes: levodopa, methyldopa, Na2-cefoxitine en sterk hemolytische stalen (hemolyse +++).
Vals verlaagde waardes: calcium dobesilate; stalen met >8g/L organisch gebonden iodium (radio-opaque media cfr Hexabrix).
Uitvoerend labo
Labo ZOL
Diagnoseregel

Temperatuur bewaring staal voor transport
Kamertemperatuur
Temperatuur staal tijdens transport
Kamertemperatuur
Commentaar

 

De enige officiële versie van dit document is de versie beschikbaar in ZOLnet.

 
 

Agenda

Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 29 juni, 2021 - 19:30 tot 21:00
Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 31 augustus, 2021 - 19:30 tot 21:00
Informatieavond Borstreconstructie (BRA-day)
woensdag, 20 oktober, 2021 - 19:00 tot dinsdag, 14 december, 2021 - 21:00

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg