Multidisciplinaire stemkliniek

Tijdens de multidisciplinaire stemraadpleging wordt de stempatiënt onderzocht door zowel de KNO-arts, de logopedisten als de zangcoach. Deze raadpleging is speciaal gericht op professionele stemgebruikers (zangers, leerkrachten, advocaten , acteurs, ...) maar ook patiënten met een complex stemprobleem  worden hier uitvoerig onderzocht.

Aan de hand van een indirecte videolaryngoscopie worden de stemplooien in beeld gebracht door de KNO-arts dr. Griet Laureyns. Via de mond of langs de neus kunnen de stemplooien in beeld gebracht worden met een camera.

Een videostroboscopie toont ons het golfpatroon van de stemplooien via een optische illusie door gebruik te maken van een flitsende lamp. Op die manier kunnen subtiele letsels aan het licht gebracht worden.

Wij zijn ook uitgerust met een kymograaf die nog kleinere letsels kan aantonen op basis van een zeer kort fragment van de trillende stemplooien.

Videolaryngoscopie

Functioneel stemonderzoek

Er wordt een volledig functioneel stem-onderzoek uitgevoerd door de logopediste, met bijzondere interesse in stemtherapie, mevr. Greet Meyers. Het stemonderzoeksprotocol bevat een aantal onderdelen:

  1. Aan de hand van de VHI-vragenlijst wordt de impact van het stemprobleem op het leven van de patiënt beoordeeld.
  2. Verder wordt de stemkwaliteit tijdens het spontane spreken en het lezen van een tekst perceptief beoordeeld volgens de GRBASI-schaal.
  3. De ademhaling en houding van de stempatiënt in functie van zijn stemgebruik worden geobserveerd.
  4. Aërodynamische metingen waarbij de maximale ademduur en maximale fonatietijd, alsook de verhouding tussen vocale efficiëntie en respiratoire controle worden uitgevoerd.
  5. Er wordt aandacht besteed aan articulatie, luidheid, spreektempo en toonhoogte.

Stemtechnisch onderzoek

Het stemtechnisch onderzoek wordt via diagnostische software verkregen en afgenomen door logopedist, stemtherapeut, Gert Leunen. De patiënt staat in een geluiddichte cabine en voert verschillende stemproeven uit die opgenomen worden en door een speciaal computerprogramma worden geanalyseerd.

Zo verkrijgt men een fonetogram en een spectogram, alsook een volledig voice report. De akoestische parameters zijn eveneens noodzakelijk in de terugbetaling van logopedische stemrevalidatie.

  • Fonetogram: hierbij is het doel het in kaart brengen van de mogelijkheden van je stem,waarbij de minimale en maximale luidheid van de stem als functie van de minimale en maximale toonhoogte worden weergegeven.
  • Spectogram: hier wordt een driedimensionele grafische voorstelling van de stem weergegeven.

Alle gegevens verkregen in het logopedisch onderzoek worden verzameld en in kaart gebracht. Er wordt een diagnose gesteld, alsook de ernst en het type stemstoornis worden bepaald. Nadien worden er adviezen naar de patiënt toe geformuleerd.

Stemtechnisch onderzoek

Zangtechnisch onderzoek

Een zangtechnisch onderzoek wordt uitgevoerd door de zangcoach, mevr. Sarah Peire. Tijdens het zangtechnisch onderzoek wordt aan de hand van oefeningen en eventueel repertoire de kwaliteit van de zangstem in de verschillende registers nagegaan.

Daarnaast worden andere aspecten zoals ademhaling, ademvoering, houding, articulatie,… geobserveerd, stemhygiëne en stemopwarming worden besproken. Er wordt nagegaan of stemtechnische bijsturing een positieve invloed kan hebben op de stemkwaliteit en de mogelijke stemproblematiek.

Alle resultaten worden multidisciplinair besproken en er wordt een diagnose en een behandelingsplan voorgesteld.

Zangtechnisch onderzoek

Afspraak maken

Vooraleer u op de multidisciplinaire raadpleging onderzocht kan worden, dient u eerst een afspraak te maken bij Dr. Griet Laureyns op de algemene raadpleging in haar privépraktijk te Diepenbeek, ZOL Genk of AZV Tongeren. Dit om de multidisciplinaire raadpleging voor te behouden voor die patiënten, die hier echt nood aan hebben. Voor het maken van deze afspraak verwijzen wij u naar afspraken.

Indien logopedische stemrevalidatie dient gestart te worden verwijzen wij de patiënten naar perifere logopedisten met een bijzondere bekwaming in stemrevalidatie.

Voor akoestische metingen ikv terugbetaling logopedische stemrevalidatie kunnen logopedisten de patiënten rechtstreek naar de stemraadpleging verwijzen voor de metingen via Mevr. Linda Vleeschouwers op linda@kno.be.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Frans Indesteege, KNO - 2018

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg