"Met de implementatie van het elektronisch patiëntendossier op de kritieke diensten zetten we een grote stap voorwaarts in de verdere informatisering van het ziekenhuis."
Peter Thijs (Senior manager ICT)
"Met de implementatie van het elektronisch patiëntendossier op de kritieke diensten zetten we een grote stap voorwaarts in de verdere informatisering van het ziekenhuis."
Peter Thijs (Senior manager ICT)

Ziekenhuis­organisatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De rol van ICT in de medische- en zorgprocessen wordt steeds groter. Het ICT-platform in het ZOL werd verder aangepast, zoals voorzien in het strategisch plan. Bedoeling is om uiteindelijk te komen tot een volledig omsloten data-netwerk tussen de verschillende samenwerkingsactoren. In dit kader werd in 2015 een volledig nieuw ERP-systeem geïmplementeerd, werd het datawarehouse verder uitgerold en werd een elektronisch patiëntendossier in dienst genomen op de kritieke diensten.

Ook werd er de voorbije jaren grondig herschikt tussen de drie campussen van het ZOL. Campus Sint-Jan is meer dan ooit de ‘acute’ campus waar naast raadplegingen en verpleegafdelingen ook verschillende intensieve diensten, een operatiekwartier met 18 operatiezalen, een interventioneel centrum en de spoedgevallendienst ondergebracht zijn. Campus Sint-Barbara heeft een duidelijk profiel als 'niet-acute' campus en focust vooral op chronische, dagklinische en short-stay pathologie en revalidatie. Medisch Centrum André Dumont huisvest verschillende raadplegingen en een afdeling van Medische Beeldvorming en de bloedafname. 

Het ZOL wil haar verantwoordelijkheid opnemen als organisatie die oog heeft voor de problemen waar onze maatschappij en bij uitbreiding de wereld mee kampt. Het ZOL neemt deel aan heel wat solidariteitsinitiatieven en steunt het partnerziekenhuis in Bokonzi, Congo op een structurele manier.

 

PDMS op kritieke diensten

Eind september werd een groot deel van de intensieve diensten overgeschakeld op het geïntegreerde Patient Data Monitoring Systeem (PDMS) van softwareleverancier ChipSoft. Deze integratie betekent de eerste concrete stap in het ZOL-masterplan om de volgende 2 jaren te evolueren naar een ziekenhuisbreed, ultramodern, geïntegreerd elektronisch patiëntendossier.

Het elektronisch patiëntendossier verzamelt alle gegevens over de patiënt, zoals zijn voorgeschiedenis, de opvolging, de toegediende medicatie enz… Artsen en verpleegkundigen werken op hetzelfde, gesynchroniseerde platform waar alle data van het klinisch en het verpleegkundig beleid elektronisch (en dus papierloos) samenkomen. Dit zorgt voor een optimale ondersteuning bij onze patiëntenzorg.

Het nieuwe pakket biedt naast een volledig geïntegreerde werksetting voor de artsen én verpleging ook koppelingen met andere ziekenhuisdiensten zoals beeldvorming, labo en apotheek. Alle aspecten van de zorgketting worden elektronisch met mekaar verbonden.

 

Grootste bouwjaar sedert ontstaan ZOL

2015 was het jaar waarin het ZOL letterlijk uit haar voegen barstte. Verspreid over de drie campussen werden nieuwe gebouwen en afdelingen geopend of gerenoveerd en deden andere de deuren dicht. Het bracht diverse stromen van ingrijpende verhuizingen met zich mee voor zowel de patiënten als de medewerkers. Uiteindelijk werd wel steeds het doel bereikt: een gevoelige optimalisatie van de faciliteiten waarin we onze zorg aanbieden en een aanzienlijke verhoging van het comfort voor de patiënten.

Campus Sint-Jan

 • K-Blok: Dit kleurrijke gebouw is het nieuwe vlaggenschip van de hoofdcampus in Genk. Op de benedenverdieping behield de dagkliniek Oncologie haar stek en opende het Cardiale en Respiratoire revalidatiecentrum de deuren. De revalidatiepatiënten trainen met een digitale chipkaart, die hun trainingsgegevens bij- en up to date houdt. Dankzij dit computergestuurd systeem kunnen de therapeuten alle patiënten die aan het oefenen zijn, monitoren en bijsturen waar nodig. Het gelijkvloers huisvest de raadplegingen van de diensten Endocrinologie, Algemeen Inwendige en Geriatrie alsook de dagkliniek Geriatrie. Verdieping +1 behoort integraal toe aan de diensten Cardiologie en Vaatheelkunde. Met in het ene deel de raadplegingen en daarnaast het Interventioneel centrum met 7 interventiezalen, een dagkliniek en een recovery. De verdiepingen 2, 3 en 4 bestaan grotendeels uit verpleegafdelingen Geriatrie, die overgekomen zijn van campus André Dumont.
 • N-blok: Aan de achterzijde van campus Sint-Jan verrees de N-blok of het functioneel gebouw. Het gelijkvloers is voorbehouden voor het magazijn van het ziekenhuis. De apotheek verhuisde van de G-blok naar verdieping 1 van de N-blok. Om de efficiëntie te verhogen werd een combinatie gemaakt van shuttleliften voor opslag, die 11 meter hoog gaan over 3 verdiepingen, een rollenbaan om de afgewerkte producten in bakken voor vervoer door te geven en een doosjesautomaat. Ook het labo verhuisde naar de N-blok. Samen met 4 nieuwe operatiezalen bevindt het deels geautomatiseerde labo zich op de bovenste verdieping van dit gebouw.
 • Palliatieve Zorgen: Net zoals de geriatrische verpleegafdelingen kwam ook de dienst Palliatieve Zorgen over naar campus Sint-Jan. In een uiterst moderne infrastructuur werd de meeste aandacht besteed aan de factoren huiselijkheid en comfort. De dienst beschikt over een eigen keuken en een afgesloten tuin. De kamers zijn uitgerust met de modernste snufjes om het de patiënten zo aangenaam mogelijk te maken.

Campus André Dumont

 • Het oude André Dumontziekenhuis: Medio 2015 gesloten. In 2 grote verhuisbewegingen werden de patiënten overgebracht naar campus Sint-Jan. Het ziekenhuis wordt afgebroken en maakt plaats voor een woonzorgcentrum.
 • Medisch Centrum André Dumont: Verrees op de parking van het André Dumontziekenhuis. Het is een gebouw waar bij de opstart diverse specialismes raadplegingen houden (Cardiologie, Orthopedie, Dermatologie, Urologie, Pediatrie en Gynaecologie) en waar ook de diensten Medische Beeldvorming en Bloedafname een afdeling hebben.

Campus Sint-Barbara

 • Inkomhal: Deze centrale ruimte kreeg een grondige make-over met moderne inschrijfbalies en een aangename wachthoek.

 

20 jaar ZOL

Op 31 december 2015 bestond het ZOL exact 20 jaar. Immers, op de laatste dag van 1995 ondertekenden de bestuurders van de toenmalige ziekenhuizen in Genk, Waterschei en Lanaken een overeenkomst waarmee ze de fusie bezegelden die leidde tot de oprichting van het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Exact 20 jaar later werd één van de hoofddoelstellingen van de fusie bereikt, met name de integratie van het André Dumontziekenhuis in campus Sint-Jan in Genk. Dankzij de oprichting van het Medisch Centrum André Dumont blijft de historische aanwezigheid van het ZOL in Waterschei toch gegarandeerd.

 

Verhoogde focus op energiezuinig werken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt ook in dat energieverslindende processen herdacht en anders georganiseerd worden. Het ZOL heeft op dat vlak een aantal belangrijke en ingrijpende maatregelen genomen.

 • Zonnepanelen: De 1946 zonnepanelen op het dak van de personeelsparking leveren 460 MWh energie per jaar, vergelijkbaar met het verbruik van 115 gezinswoningen. Hiermee komt het ZOL tegemoet aan de vraag van de overheid en van VIPA om de mogelijkheden tot het integreren van alternatieve energiebronnen te onderzoeken en toe te passen.
 • LED verlichting: Het ZOL schakelt systematisch over van TL verlichting naar dimbare LED verlichting. Afhankelijk van de toepassing kan de energiebesparing met de DALI dimbare verlichting, de daglichtregeling en de aan/ afwezigheidsdetectie, oplopen tot 80 %.
 • Frequentieregelaars: Voor het regelen van pompen en ventilatoren in verwarmings-, ventilatie- en klimaattoepassingen worden frequentiesturingen gebruikt. Dit vermijdt stroompieken en reduceert het stroomverbruik.
 • Energiebesparende technieken: Voorbeelden zijn het oplossen van koude bruggen bij verbouwingswerken op plaatsen waar isolatie ontbreekt en het gevoelig verhogen van het isolatiepeil bij nieuwbouwprojecten.
 • Klimaatplafonds: Elektrisch verwarmen wordt afgebouwd. De vernieuwde verpleegafdelingen en de andere nieuwbouwprojecten zijn hoofdzakelijk uitgerust met klimaatplafonds, aangestuurd door warmtepompen die overtollige warmte of koude recupereren en afgeven in de zones waar het nodig is.

 

ZOL en haar medewerkers tonen sociaal engagement

Waar het kan en in de mate van het mogelijke, tracht het ZOL een bijdrage te leveren aan het creëren van een betere wereld. Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • Bokonzi: Ons partnerziekenhuis in Congo kan zoals ieder jaar rekenen op een structurele bijdrage vanwege het ZOL. Daarnaast organiseert de werkgroep 'Bokonzi' tal van activiteiten om geld in het laatje te brengen (boeken- en chocoladeverkoop, lezingen,...).
 • Genk Loopt: Als organiserend partner van deze stratenloop schenkt het ZOL jaarlijks 1 euro per deelnemer aan Een Hart voor Limburg, de stichting die Limburgse projecten voor kansarmen financiert.
 • Think Pink: Wandeltocht voor dames met een tiental ZOL deelnemers. Met de wandeltocht zamelde Think-Pink 60.000 euro in voor het SMART Fonds, dat wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker in België financiert. Het geld gaat deels naar onderzoek in het ZOL.
 • Levensloop: Loop- en wandelestafette ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Het ZOL was 24 uur paraat met twee teams. Levensloop zamelde in totaal 105.000 euro in.

 

Nieuwe modules in het datawarehouse

Het nieuwe datawarehouse, geïnitieerd in 2014, is in de loop van 2015 verder uitgebouwd. In 2015 zijn een aantal nieuwe modules toegevoegd aan het datawarehouse, met name de modules apotheek, spoed, en OK. Op de bestaande & nieuwe datawarehousemodules zijn vervolgens extra rapporten gebouwd.

Een belangrijke ontwikkeling in 2015 is het delen van deze rapporten via de portaal beleidsinformatie. De portaal beleidsinformatie is een platform om cijfers & informatie in een beveiligde omgeving aan te bieden. De portaal is een onderdeel van ZOLnet en van thuis uit bereikbaar. Op deze manier stellen we beleidsinformatie snel, gericht, en beveiligd ter beschikking.

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg