Onderzoeken

Gynaecologisch onderzoek

Om de aard en omvang van uw klachten te objectiveren, wordt een inwendig onderzoek uitgevoerd. U neemt hiervoor plaats in een gynaecologische stoel waarna de arts kijkt naar de geslachtsorganen en de vaginale verzakking. Er wordt gevraagd om tijdens dit inwendig onderzoek te persen zodat goed ingeschat kan worden hoe groot de verzakking is.

Een aanvullende vaginale echografie kan noodzakelijk zijn om de gynaecologische organen en de blaas te bekijken.

Cystoscopie

Bij een cystoscopie wordt de binnenkant van de urinebuis en de blaas bekeken met behulp van een cystoscoop; een buisje met camera. U hoeft thuis geen voorbereidingen te treffen voor een cystoscopie. Het onderzoek vindt plaats  zonder narcose en  duurt ongeveer 10 minuten. U mag na het onderzoek vrijwel direct terug naar huis gaan en tegen autorijden bestaat geen bezwaar. 

Het onderzoek vindt plaats in een onderzoeksruimte waar een gynaecologische stoel staat. Er wordt een verdovend glijmiddel in de plasbuis aangebracht nadat de regio werd ontsmet. Tijdens het onderzoek wordt de blaas gevuld met water en kunt u soms de aandrang krijgen om te plassen. Het onderzoek doet geen pijn. U kunt meevolgen op een scherm wat de arts ziet en de arts vertelt u ook direct na het onderzoek wat de uitslag is.

Een cystoscopie kan een blaasontsteking veroorzaken en om dit te voorkomen, krijgt u van ons antibiotica mee naar huis om ’s avonds éénmalig in te nemen.

Urodynamisch onderzoek

Bij een urodynamisch onderzoek (UDO) wordt de werking van uw blaas en plasbuis onderzocht. Dit onderzoek kan aangewezen zijn bij klachten van urineverlies, bij een drangblaas of overactieve blaas of bij klachten van slecht kunnen plassen. Ook wordt dit onderzoek afgesproken als u een verzakkingsoperatie moet ondergaan.

Tijdens het onderzoek wordt een dun buisje (katheter) in de blaas gebracht. Deze katheter meet de druk in de blaas en de plasbuis. Een zelfde soort buisje wordt via de anus in het uiteinde van de dikke darm geplaatst om ook hier de druk te meten. Op de huid van de bekkenbodem worden elektroden geplaatst om ook reactie van de bekkenbodemspieren te meten. De blaas wordt tijdens het onderzoek met water gevuld en alle informatie van de verschillende kabeltjes, wordt in een computer vastgelegd en verwerkt. Op deze manier krijgen wij informatie over de blaascapaciteit, de blaasdruk, de afsluitdruk van de urinebuis, de stroomsnelheid van de urine door de urinebuis en eventueel residu’s.  Ook wordt zichtbaar of u urine verliest en wat mogelijks de oorzaak ervan is.

Het onderzoek duurt een half uur en er is geen speciale voorbereiding voor nodig. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een onderzoekslokaaltje op de consultatie gynaecologie. Na het onderzoek komt u terug op raadpleging bij de arts die vervolgens met u de resultaten bespreekt.

Het urodynamisch onderzoek kan een blaasontsteking veroorzaken en daarom wordt antibiotica meegegeven om ’s avonds in te nemen.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Eva De Cuyper, Gynaecologie - 2017

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg