Het team

Dr. Eva De Cuyper studeerde af in 1997 aan de Universiteit Antwerpen met grote onderscheiding. Zij specialiseerde in de algemene gynaecologie en verloskunde in het Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk.
Haar opleiding was toen reeds toegespitst op de operatief technische aspecten van de gynaecologie. Voor haar laatste jaar opleiding werkte zij in het Flinders Medical Centre te Adelaide (Australië) waar haar bijzondere interesse voor de urogynaecologie werd gewekt.

Dr. De Cuyper was academisch staflid aan de universiteit van Amsterdam (AMC) en subspecialiseerde vervolgens in de urogynaecologie aan het Royal Australian College for Obstetricians and Gynaecologists (RANZCOG – CU). Na een totaal van 5 jaar opleiding in Australië, studeerde zij wederom af met grote onderscheiding  (2007) als urogynaecologe.
Dr. De Cuyper werkt sinds 2008 als voltijdse subspecialiste in de urogynaecologie in het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk.

Diane Raemaekers en Hilde Nelissen zijn van opleiding vroedvrouw en werkzaam op de consultatie gynaecologie. Zij hebben zich extra bekwaamd tot incontinentieverpleegkundigen en in de urodynamica. Diane en Hilde staan in voor de urodynamische testen, helpen bij de ambulante cystoscopieën en begeleiden patiënten met (tijdelijke) (zelf)katheterisatie na een operatie.

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg