Risico's

Enkel een hormonale substitutietherapie zal alle klachten tegelijk aanpakken en de aftakeling van sommige organen tegengaan.

Vandaag hebben mensen wereldwijd beter toegang tot informatie over gezondheid, geneeskunde en therapie. Door de massale mediabelangstelling is iedereen zich meer bewust geworden van de voordelen en de risico’s van o.a. de hormonale substitutietherapie in de peri- en postmenopauze.

Door de toenemende levensverwachting van de modale vrouw, wordt de beleving en behandeling van de menopauzale ongemakken steeds belangrijker.

Bij de meeste patiënten zal een hormonale behandeling alle klachten doen verdwijnen en het risico op osteoporose doen afnemen. Maar geen enkele behandeling is zonder risico’s. Angst voor tumoren doet veel vrouwen twijfelen aan het al dan niet innemen van hormonen.

Als artsen moeten we dan ook zeer nauwkeurig waken over de ‘risk – benefit’-verhouding van hormonale substitutie. Een grondige counseling en een goed gesprek met elke patiënt moet op individuele basis worden gevoerd. Een zorgvuldige uitleg over de veiligheid en toedieningswijze van elke preparaat als ook nauwgezette opvolging moet de levenskwaliteit doen toenemen voor vele jaren.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Eric de Jonge, Gynaecologie - 2018

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg