Behandelingen

De hormonale substitutietherapie

De hormonale substitutietherapie (HST) heeft meerdere positieve impulsen gekregen.

  1. De perimenopauzale klachten worden het best behandeld met laaggedoseerde, liefst natuurlijke vrouwelijke hormonen.
  2. De beste preventieve behandeling tegen osteoporose is vroegtijdig starten met hormonale substitutie.
  3. De stijging van het risico op borstcarcinomen is quasi vergelijkbaar met de stijging door obesitas of alcoholconsumptie.
  4. Vroegtijdig starten met HST werkt beschermend voor hart- en vaatlijden. Men moet HST wel starten vóór de leeftijd van 60 jaar.
    Na meer dan tien jaar opvolging van de vrouwen uit de WHI-studie is gebleken dat de mortaliteit met 30% afneemt wanneer vrouwen binnen de eerste tien jaar na de menopauze beginnen met hormoonsubstitutie. Dit is in overeenstemming met de recente resultaten van andere gerandomiseerde studies en met de bevindingen van de grote, prospectieve, observationele “Nurses’ Health”-studie. Men mag nu met vrij grote zekerheid stellen dat hormoonsubstitutie geen negatieve invloed uitoefent op het hart en de bloedvaten mits de hormonen toegediend worden kort na de menopauze en indien er lage dosis producten worden gebruikt.
  5. HST zorgt voor een verbetering van ‘Quality of life’ en er is een individueel aangepast schema mogelijk voor elke vrouw.

Intensief onderzoek

Urogenitale klachten worden intensief onderzocht (urodynamische testen: dr. E. De Cuyper) en behandeld met kinesitherapie, medicatie of een chirurgische ingreep indien aangewezen.

Aandacht voor psycho-sociale problematiek

Veel aandacht wordt geschonken aan psycho-sociale problematiek (depressies, geheugenstoornissen…).

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Eva De Cuyper, Gynaecologie - 2017

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg