Algemene info

Door het uitvallen van de werking van de eierstokken komen er minder vrouwelijke hormonen in de circulatie. Dit leidt tot specifieke fysische en psychische veranderingen die een onwelzijnsgevoel creëren.

De menopauze begint rond de leeftijd van 45 à 50 jaar. De eerste klachten worden gekenmerkt door onregelmatige, overvloedige soms langdurige en pijnlijke regels. Bij het bijna volledig wegvallen van de eierstokhormonen zullen de regels helemaal wegblijven en starten een hele reeks andere klachten met gevolgen op korte en lange termijn.

Vóór de menopauze begint, beïnvloeden de oestrogenen de werking van vele organen. Zo wordt de botaanmaak gestimuleerd, de huid blijft tonisch en er is een gunstige beïnvloeding van de lipidensamenstelling in het bloed.

Het uitvallen van de oestrogenensecretie na de menopauze leidt dus niet alleen tot warmteopwellingen, maar de huid zal ook sneller verouderen, er ontstaat osteopenie  (voorstadium van osteoporose) en osteoporose en atherosclerose (ziekte van wand van de slagader) wordt bevorderd.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Eric de Jonge, Gynaecologie - 2018

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg