Wat zijn de klachten bij endometriose?

Het meest voorkomende symptoom is pijn. Het komt voor bij 80 percent van de endometriose patiënten. Meestal is de pijn evenredig met de ernst van de endometriose maar niet altijd. De graad van pijn wordt niet alleen bepaald door de uitgebreidheid van de endometriose maar ook door de specifieke plaats in het bekken waar de endometriose zich voordoet.

In de meeste gevallen zullen de pijnklachten het meest uitgesproken zijn tijdens de menstruaties (= dysmenorrhee). Tijdens deze periode kan de pijn ook optreden tijdens en na geslachtsgemeenschap (= dyspareunie); bij het maken van stoelgang (= dyschezie); bij het plassen (=dysurie).

Als de endometrioseletsels tegen de darm aanliggen, kan dit problemen geven bij de ontlasting. Door irritatie van de darm kan dit een gevoel van aandrang tot ontlasting geven, terwijl er in de darm geen stoelgang aanwezig is. Endometriose kan ook ingroeien in de wand van de dikke darm. Hierdoor wordt de holte van de darm kleiner en geraakt de stoelgang er moeilijker door. Dit kan zorgen voor obstipatie en soms veel buikkrampen. Indien de endometriose volledig doorheen de wand van de dikke darm groeit, kan tijdens de menstruaties bloedverlies uit de anus optreden.

Gelijkaardige problemen kunnen optreden als de endometriose tegen de blaaswand aan groeit. Ook dan kunnen valse aandrang en blaaskrampen optreden maar ook bloedverlies tijdens het plassen als de letsels doorheen de blaaswand zijn gegroeid. Hou er rekening mee dat dezelfde blaasklachten meestal wijzen op een eenvoudige blaasinfectie. Andere symptomen die kunnen voorkomen (en alweer voornamelijk tijdens de menstruaties) zijn : hoofdpijn, diarree, zenuwpijnen, vermoeidheid, lage rugpijn, chronische onderbuikspijn, prikkelbaarheid, …

Door de vele en verschillende symptomen is endometriose soms moeilijk te herkennen. Het duurt dan ook soms jaren vooraleer de juiste diagnose gesteld wordt. Meestal komen de symptomen alleen voor tijdens de menstruaties. Bij gevorderde endometriose worden de klachten meer chronisch.

Het kan ook zijn dat een vrouw geen symptomen van endometriose ervaart en dat de diagnose pas vastgesteld wordt op het moment dat het niet lukt om zwanger te worden. Alhoewel het algemeen geweten is dat er een verband is tussen endometriose en infertiliteit (endometriose is in 6% van de gevallen de oorzaak van verminderde vruchtbaarheid) is het juiste verband niet gekend. De oorzaak zou kunnen liggen aan de vele vergroeiingen die ontstaan in het vrouwelijk bekken. Meestal echter kan men geen duidelijke verklaring vinden waarom endometriose een verminderde fertiliteit veroorzaakt. Vermoedelijk is er een effect op zowat alle stappen van de bevruchting. Studies hebben aangetoond dat endometriose de vruchtbaarheid doet dalen bij een normale conceptie maar ook de kans op succes vermindert bij in vitro fertilisatie.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jean-Christoph Schobbens, Gynaecologie - 2023

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg