Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan vermoed worden bij aanwezigheid van de vele, soms typische klachten. Ook het klinisch onderzoek bij de arts kan veel informatie verschaffen, zeker bij aanwezigheid van diepe endometriose. 

De gouden regel voor het stellen van de diagnose is een kijkoperatie. Via een kijkoperatie heeft men rechtstreeks zicht op de letsels, kan en moet de diagnose met een biopsie bevestigd worden en kan de uitgebreidheid van de endometriose bepaald worden. In de literatuur worden de MRI en echografie vaak als onvoldoende gevoelig beschouwd om de diagnose te stellen. Wij hebben de ervaring dat met vaginale echografie wel een accurate diagnose van eierstokletsels en zogenaamde diepe endometrioseletsels gesteld kan worden. Het voordeel hierbij is dat we in vele van deze gevallen onmiddellijk, zonder voorafgaande kijkoperatie, definitieve chirurgie kunnen plannen.

Alleen als er endometriose vermoed wordt buiten het kleine bekken of bij ernstige aantasting van blaas of dikke darm, zal mogelijks een bijkomende MRI aangevraagd worden.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jean-Christoph Schobbens, Gynaecologie - 2023

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg