Endometriose en infertiliteit

Endometriose is vaak geassocieerd met infertiliteit. Men vindt endometriose terug bij 30 percent van de vrouwen met fertiliteitsproblemen. Endometriose kan op verschillende manieren de fertiliteit beïnvloeden. Bij beschadiging van de eileiders en de eierstokken zullen de eicellen en de spermacellen veel minder goed bij elkaar kunnen geraken. Hierdoor zal een spontane zwangerschap veel moeilijker tot stand kunnen komen. Maar ook zonder beschadiging van de eileiders en de eierstokken lijkt endometriose de beweeglijkheid van de spermacellen en de eicellen te verminderen, alsook de bevruchting en de innesteling te bemoeilijken.

Na de chirurgische behandeling van endometriose waarbij de normale anatomie kon hersteld worden, wordt meestal een periode van zes maanden aangeraden om spontaan zwanger te worden. Indien dit na zes maanden niet lukt, zullen we aanraden om over te gaan tot fertiliteitsbehandelingen zoals inseminaties en zelfs IVF.

Vele vrouwen hebben soms jarenlang symptomen vooraleer de diagnose van endometriose wordt gesteld. Vaak vernietigt deze endometriose geleidelijk aan de anatomie van het kleine bekken. Het is dan ook belangrijk dat jonge vrouwen met symptomen hulp zoeken. Hierdoor kunnen ze snel een laparoscopie krijgen en zo een behandeling van hun endometriose. Dit is de beste manier om hun fertiliteit langdurig te bewaren.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jean-Christoph Schobbens, Gynaecologie - 2023

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg