Is het griepvaccin écht nog nodig?

Is het griepvaccin écht nog nodig?
vrijdag, 15 okt 2021

Nu het griepseizoen voor de deur staat en de COVID-vaccinaties grotendeels achter de rug zijn, rijst bij velen de vraag of het nog nodig is om het griepvaccin te laten plaatsen. Het antwoord is: JA! Waarom het griepvaccin dit jaar meer dan ooit nodig is en wat het verschil is met het COVID-vaccin, vertelt dr. Nele Czech, ZOL-geriater en lid van de ZOL-werkgroep griepvaccinaties.

“In tegenstelling tot de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) en het vectorvaccin (AstraZeneca) die beschermen tegen COVID-19, is het griepvaccin een geïnactiveerd vaccin. Het vaccin bevat verschillende soorten stukjes ‘dood griepvirus’ en is volstrekt onschadelijk. Dit geïnactiveerd virus kan dan ook geen griep in de hand werken, maar zorgt ervoor dat het immuunsysteem na vaccinatie afweerstoffen aanmaakt tegen deze virussen. Na 2-3 weken heeft het lichaam in principe voldoende antistoffen geproduceerd, zodat bij contact met één van deze griepvirussen het virus onschadelijk gemaakt kan worden. Hierdoor wordt men niet ziek, of, als men toch besmet geraakt, vaak minder ernstig ziek. Gezien het verschillende werkingsmechanisme van de eerdergenoemde vaccins beschermt een ‘COVID-vaccin’ niet tegen de griep en een griepvaccin beschermt niet tegen COVID-19.”

“Best wordt er een tijdsinterval van 2 weken ingebouwd tussen COVID-vaccinatie en griepvaccinatie. Zo krijgt het lichaam de kans om na beide vaccins een voldoende aantal antistoffen te genereren. We verwachten dan geen interactie tussen bovenstaande vaccins. De gekende mogelijke nevenwerkingen van het griepvaccin blijven onveranderd. Meestal is er sprake van een milde lokale reactie zoals pijn, roodheid of lichte zwelling ter hoogte van de prikplaats (bovenarm). Andere minder frequente ongemakken zijn lusteloosheid, hoofdpijn, temperatuursverhoging. Deze klachten verdwijnen vanzelf na 1-2 dagen. In uiterst zeldzame gevallen kan er een allergische reactie optreden tegen een bestanddeel van het vaccin (kippeneiwit). Vaccinatie van personen met een gekende ernstige allergie voor één van de bestanddelen van het vaccin of een aangetoonde zeer ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin is dan ook tegenaangewezen.”

“Het is inderdaad zo dat het voorbije jaar, dankzij strikte hygiënische maatregelen en het beperken van onze sociale contacten, het aantal griepgevallen zeer beperkt bleef. Dit jaar vrezen we echter dat het versoepelen van de maatregelen, het hernemen van het sociale leven en het hervatten van de normale werkzaamheden op de werkvloer tot een zwaarder griepseizoen zullen leiden. Ook nu al zien we heel wat andere verkoudheidsvirussen circuleren ondanks mondmaskers en adequate hygiënische maatregelen. Deze maatregelen zijn uiteraard een belangrijke pijler, doch zullen deze geen 100% bescherming bieden tegen de griep. Bovendien is een aandeel van de besmette patiënten weinig symptomatisch en kunnen zij het virus doorgeven zonder dit te beseffen.”

 

 

Agenda

Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 6 juni, 2023 - 19:30
Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 22 augustus, 2023 - 19:30
Informatieavond Borstreconstructie
woensdag, 18 oktober, 2023 - 17:00

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg