Onderzoek & ontwikkeling

Limburg Clinical Research Center - Mobile Health Unit

Na bijna tien jaar patiëntgedreven, medisch wetenschappelijk onderzoek in Limburg onder de naam Limburg Clinical Research Program gaat het onderzoek vanaf 2019 verder onder een nieuwe impuls. Het LCRP wordt Limburg Clinical Research Center. Een onderzoekscentrum dat meer dan ooit inzet op het versterken van topmedische en wetenschappelijke gezondheidszorg in het belang van de patiënt.

Het Limburg Clinical Research Program (LCRP) ging in 2010 van start. Het gaat om een samenwerking tussen het Ziekenhuis Oost-Limburg, het Jessa Ziekenhuis en Universiteit Hasselt. De samenwerking telt een 100-tal academische onderzoekers met research & development activiteiten in de domeinen cardiologie, gynaecologie/fertiliteit, infectieziekten, oncologie, anesthesie/neuro en orthopedie.

De opstart en uitbouw van het LCRP was mogelijk dankzij financiële steun van onder meer Limburg Sterk Merk (LSM) en het Strategisch Actieplan Limburg in het kwadraat (SALK). Nadat de toegekende impulsmiddelen ten einde liepen, engageerden de drie partners – ZOL, Jessa en UHasselt – zich in het voorjaar van 2019 om het LCRC verder uit te bouwen tot een academisch, klinisch onderzoekscentrum waarbij er ook expliciet gekeken wordt naar samenwerkingen en dienstverleningsprojecten met het bedrijfsleven in Limburg en Vlaanderen.

Voor UHasselt zorgt LCRC voor de belangrijke academische onderbouwing van de huidige en toekomstige opleidingen in het domein van de (bio)medische wetenschappen. De ziekenhuizen zien hun topmedische zorg ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, waarbij ook de onderzoeksambities van hun artsen gerealiseerd worden en jonge, talentvolle artsen en wetenschappers aangetrokken en opgeleid worden.

Naast hetwetenschappelijkonderzoekwordt er eveneensgeïnvesteerd in toegepast onderzoek, vooralronddigitalisering en de inzet van technologie in de gezondheidszorg. Dit gebeurt o.a. binnenhetLCRC in het Mobile Health Unit platform. De MHU is vooral actief is binnen de domeinencardiologie, pneumologie en gynaecologie & fertiliteit. De onderzoekersconcentrerenzich op nieuwe zorginnovatiesbinnen de mobielewereld met alsdoelhetopvolgen van patiënten in hunthuissituatie. De Mobile Health Unit treedtgeregeldbuiten de muren van de eigenonderzoekslokalen om de ontwikkeldetechnologieuit te testen. De live cardio-monitoring tijdensGenkLoopt is hiereenmooivoorbeeld van.

Trace

TRACE is een joint venture tussen het Ziekenhuis Oost-Limburg en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Kerndoel is de uitvoering van translationeel gezondheidspsychologisch onderzoek te overbruggen.

In de voorbije jaren heeft TRACE zich ontwikkeld tot een translationeel centrum voor gepersonaliseerde psychologische en medische zorg. Resultaten en ontdekkingen uit het experimenteel medisch psychologisch onderzoek worden vertaald naar de praktijk, en nieuwe oplossingen voor vragen uit de praktijk worden gegenereerd. TRACE wil een voortrekkersrol spelen in de evidence-based gepersonaliseerde zorg in het domein van psychologie en geneeskunde.

De onderzoeksprojecten binnen TRACE worden gekaderd binnen drie innovatieve projectlijnen: Trace Lab, Trace Care en Trace Norm. Voor meer informatie zie https://www.zol.be/trace

Contact

Inge Thijs, PhD
Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling
+32(0) 89 / 21 20 07
inge.thijs@zol.be

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg