CTU studienummer

Naam van de studie

Het acroniem (de roepnaam van de studie) is verplicht en kiest de indiener zelf. Het is een trefwoord dat de kern van de studie omvat, zodat de studie op basis van dit acroniem makkelijk terug te vinden is. Het acroniem bevat maximaal 20 karakters.

Hoofdonderzoeker van het ZOL

De hoofdonderzoeker of principal investigator is een arts of elke andere persoon die een beroep uitoefent bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en die gekwalificeerd is voor het uitvoeren van een experiment. De onderzoeker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de experimenten op een bepaalde locatie. Indien het experiment op een bepaalde locatie door een team wordt uitgevoerd, is de hoofdonderzoeker de leider die verantwoordelijk is voor het team.

Contactpersoon in het ZOL
Type studie

De opdrachtgever of sponsor neemt het initiatief voor de klinische studie en neemt de verantwoordelijkheid voor de financiering, organisatie en uitvoering ervan. De opdrachtgever zorgt voor het afsluiten van de verplichte verzekering voor foutloze aansprakelijkheid, de voorbereiding van het dossier, het aanvragen van een advies bij de Commissie Medische Ethiek, het eventuele advies van de overheid en de eventuele registratie bij een algemeen toegankelijk register voor klinische trials.

Een niet-commerciële studie is elke studie waarbij de opdrachtgever:

  • een Belgische universiteit is of een Belgisch ziekenhuis; of
  • het FWO of het FNRS is, of een onderzoeksfonds dat van een van beide fondsen afhangt; of
  • een als expertisecentrum erkende dienst van een ziekenhuis is; of
  • een organisme zonder winstoogmerk is van wie het maatschappelijk doel hoofdzakelijk gericht is op wetenschappelijk onderzoek (Exp. wet, Art. 2, 15°, a);
    • EN de octrooihouder van een geneesmiddel of van een gedeponeerd merk van een medische hulpmiddel noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks de opdrachtgever is (Exp. wet, Art. 2, 15°, b)
    • EN de opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten uitoefent op het concept van een experiment, de uitvoering ervan en de wetenschappelijke gegevens die eruit voortvloeien (Exp. wet, Art. 2, 15°, c).

Commerciële studies zijn alle studies die niet niet-commercieel zijn (Exp. wet, Art.2, 24°).

 

 

Agenda

ZOL JOB FAIR
vrijdag, 15 oktober, 2021 - 16:30
Informatieavond Borstreconstructie (BRA-day)
woensdag, 20 oktober, 2021 - 19:00 tot dinsdag, 14 december, 2021 - 21:00
Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 14 december, 2021 - 19:30 tot 21:00

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg