Business development & valorisatie

ZOL stelt haar klinische kennis en ervaring ter beschikking aan New Health Industries met het oog op het initiëren en/of faciliteren van klinisch wetenschappelijk onderzoek en het valoriseren van projecten.

Deze partnerships worden opgezet via het Future Health-platform en kunnen verschillende samenwerkingsvormen aannemen in functie van de modaliteiten van de afzonderlijke projecten.

Business development-activiteiten van Future Health ondersteunen de versnelling, groei en valorisatie van de onderzoeks- en zorginnovatieprojecten, en zorgen voor de netwerkontwikkeling die nodig is om aan te knopen met relevante ecosystemen.

Onderzoeks- en zorginnovatieprojecten met commercieel potentieel worden bedrijfseconomisch ondersteund door de ZOL valorisatiemanager.

Future Health partners zijn:

  • starters en scale-ups voor de ontwikkeling van hun ideeën en initiatieven in de zorg, en validatie vanuit de klinische praktijk
  • onderzoekers en kennisinstellingen voor de realisatie van hun O&O-projecten door validatie, met het oog op kruisbestuiving met onderzoeksprojecten van het ZOL
  • opleidingscentra om de band te leggen met de klinische praktijk
  • ZOL-medewerkers en artsen voor de ontwikkeling van hun ideeën en initiatieven rond wetenschappelijk onderzoek en innovatie in de zorg
  • de zorgindustrie voor de realisatie van hun O&O-projecten door validatie vanuit de klinische praktijk

Contact

Yves Marchal
Valorisatiemanager
+32(0) 89 / 21 20 05
yves.marchal@zol.be

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg