Oorzaken bij de man

Men maakt bij de man onderscheid tussen:

 1. Afwijkingen in de samenstelling van het sperma 
 2. Sexuele en ejaculatiestoornissen 

Sperma-afwijkingen

De spermatesten dienen om uit te maken hoe het gesteld is met je zaadproductie en zaadkwaliteit.

Dit wordt nagekeken door middel van een onderzoek van een spermastaal. De afname van het spermastaal gebeurt best via masturbatie. Het volledige spermastaal moet opgevangen worden in een potje en binnen het uur na productie binnengebracht worden in het laboratorium.  Dit gebeurt op afspraak, die voorafgaandelijk gemaakt werd. Bij het spermaonderzoek kijkt men naar de volgende eigenschappen van het ejaculaat:

 • volume : meer dan 1,5 ml;
 • het aantal zaadcellen (concentratie): meer dan 15 miljoen/ml;
 • beweeglijkheid: minstens 30% goed beweeglijke zaadcellen;
 • aantal zaadcellen met een normaal uitzicht (morfologie): minstens 4% normale vormen;
 • de aanwezigheid van antistoffen op de zaadcellen.

De hoeveelheid en beweeglijkheid van de zaadcellen is ook afhankelijk van de seksuele abstinentieduur (interval tussen laatste coïtus en collectie spermastaal), de tijdspanne tussen opvang en onderzoek van het staal en de temperatuur bij het transport. De beweeglijkheid van de zaadcellen neemt af met de tijd en door afkoeling. Daarom gelden volgende richtlijnen:

 • respecteer steeds een sexuele onthoudingsperiode van 2 tot 4 dagen (noch meer, noch minder);
 • breng het staal zo snel mogelijk en liefst binnen het uur binnen;
 • bij transport liefst in contact houden met eigen lichaamswarmte (vb. bij balzak, onder hemd);
 • is omwille van de afstand de afname thuis niet mogelijk, dan kan ervoor gezorgd worden dat de afname in het ziekenhuis kan gebeuren met de nodige discretie en respect voor privacy.

Ejaculatiestoornissen

Dikwijls gaat het om een psychologische oorzaak, doch bepaalde ziekten kunnen ook aanleiding geven tot ejaculatiestoornissen zoals bijvoorbeeld diabetes. Daarom dienen deze stoornissen verder onderzocht te worden.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Willem Ombelet, Fertiliteit - 2015

Interesse om zaaddonor te worden?

Interesse om eiceldonor te worden?

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg