Gynaecologen

De gynaecologen (Prof. dr. W. Ombelet, Dr. G. Mestdagh, Dr. R. Campo en dr. N. Dhont) verzorgen de diagnose en de klinische behandeling bij geassisteerde reproductie. Op basis van een zorgvuldig uitgevoerde fertiliteitsexploratie bepalen zij het meest optimale behandelingstraject. Tijdens inseminatie- en IVF-cycli staan zij eveneens in voor de echografische monitoring en begeleiding van de behandelingscyclus. De eicelaspiratie (pick-up) en de embryotransfer (terugplaatsing bevruchte eicel) behoren eveneens tot de taak van de gynaecoloog.

Prof. Dr. Willem Ombelet Dr. Rudi Campo
Dr. Nathalie Dhont Dr. Greet Mestdagh

Consulenten

De taak van de IVF-consulenten bestaat erin om het koppel dat met een vruchtbaarheidsbehandeling start, praktisch te begeleiden. Vóór de behandelingen worden, tijdens een gesprek van ongeveer één uur, alle aspecten van de behandeling overlopen. Zowel op medische als financiële vragen zal dan een antwoord gegeven worden. Verder bestaat hun taak erin om de fertiliteitsarts te assisteren tijdens de echografieën, eicelaspiraties, de embryotransfers en intrauteriene inseminaties. Het koppel staat vaak in contact met hen en dit tot op het moment van het resultaat van de zwangerschapstest.

Tel. 089 32 77 22

Psycholoog

Een onvervulde kinderwens is voor het betrokken koppel psychologisch vaak belastend. Als het zwanger worden niet zo vanzelfsprekend is als het voorheen misschien leek, kan men geconfronteerd worden met o.a. ontgoocheling, angst, onzekerheid, opstandigheid en verdriet.
Vanuit deze ervaring en kennis, proberen we in ons centrum ook de psychologische impact die de onvervulde kinderwens en de behandelingen met zich mee kunnen brengen, mee te bewaken. Alvorens de behandeling te starten, worden koppels daarom uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij de psychologe. Tijdens dit gesprek wordt er enerzijds informatie gegeven over het psychosociaal aspect van de behandeling. Daarnaast wordt er ook tijd en ruimte gemaakt om dieper in te gaan op de eigen beleving van het koppel. Op basis van dit eerste gesprek kan ook advies worden gegeven over hoe men kan omgaan met lichamelijke, psychologische en relationele spanningen vóór, tijdens en na de behandelingen (ontspanningsoefeningen, verdere individuele begeleiding, koppelgesprekken…). In geval van een fertiliteitsbehandeling met donor wordt er uitgebreid ingegaan op de psychosociale aspecten voor de toekomstige ouders, alsook voor het kind. Het is onze ervaring dat veel koppels o.a. vragen hebben over geheimhouding naar de omgeving toe en naar het kind zelf. Het gesprek met de psychologe volgt doorgaans op het gesprek bij de consulente.

Tel. 089 32 56 86

Voedingsdeskundige

Tijdens het gesprek met de diëtiste willen we het belang aantonen van een goede levensstijl bij de begeleiding van onvruchtbare koppels.  Zowel aspecten van roken, bewegen, een gezonde voeding (gewicht), ge(mis)bruik van cafeïne en alcohol komen aan bod.  De eventuele effecten op de vruchtbaarheid worden besproken en tips kunnen gegeven worden om, indien nodig, je levensstijl in positieve zin te veranderen.
Tijdens de behandeling kan er medicatie voorgeschreven worden waardoor het gewicht van sommige vrouwen toeneemt.  Aan de hand van een korte anamnese kan er een aangepast dagschema worden opgesteld, zodat we gewichtstoename kunnen beperken of zelfs voorkomen.

Tel. 089 32 43 86

Embryologen en IVF-laboranten

In het IVF-laboratorium staat een team van klinisch embryologen en IVF-laboranten voor u klaar. Hier worden naast de klassieke onderzoeken voor het bepalen van de kwaliteit van een spermastaal (concentratie, beweeglijkheid en morfologie van de zaadcellen) nog vele andere gespecialiseerde technieken uitgevoerd. Het bevruchten van eicellen (d.m.v. de klassieke IVF-methode of d.m.v. ICSI) en het opvolgen van de groei van de embryo’s in de broedstoof zijn enkele van deze technieken die in het laboratorium worden uitgevoerd.

Tel. 089 32 77 21 of 089 32 77 23

Secretariaat IVF

De taak van de secretaressen bestaat erin patiënten te ontvangen, dossiers aan te maken van nieuwe patiënten, brieven te typen, afspraken te maken, dossiers van patiënten voor te bereiden, patiënten aan te maken in IDEAS, patiënten aan te melden in BELRAP, telefoons te doen , ...

Tel. 089 32 77 25 of 089 32 77 28

Wetenschappelijk medewerker

Eugène Bosmans

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Willem Ombelet, Fertiliteit - 2015

Interesse om zaaddonor te worden?

Interesse om eiceldonor te worden?

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg