Zwangerschapskans

De kans op normale zwangerschap na IVF en ICSI ligt momenteel op 20% tot 25% per cyclus in België.  Het risico van miskraam is vergelijkbaar met het risico bij een spontane zwangerschap (1 op 5), de kans op een levend geboren kind is ongeveer 20% per cyclus.

De kans op zwangerschap is natuurlijk sterk afhankelijk van de leeftijd van de vrouw, de oorzaak van de infertiliteit en de reactie op de stimulatie.
Indien ICSI wordt uitgevoerd wegens een zeer slecht sperma, bestaat er een licht verhoogde kans op aangeboren afwijkingen.

De kans op zwangerschap is ook afhankelijk van het aantal embryo's dat wordt teruggeplaatst.  Het terugplaatsen van 2 of meer embryo's verhoogt de kans op zwangerschap maar ook het risico van een meerlingzwangerschap.

Wat zijn de mogelijke verwikkelingen bij IVF ?

Door de stimulatie is er een klein risico op overstimulatie, ook wel ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS) genoemd; een sterk gezwollen, pijnlijke buik door ophoping van vocht in de follikels.  In de meeste gevallen gaat overstimulatie door rust vanzelf over.  Soms kan een ziekenhuisopname noodzakelijk zijn, waarbij een vochtinfuus wordt toegediend.  Gelukkig komt deze ernstige vorm zelden voor.
De punctie van de follikels kan uitzonderlijk gepaard gaan met een bloeding of infectie.

Risico's van meerlingzwangerschappen

De kans op een meerlingzwangerschap is groter omdat men soms meer dan 1 embryo terugplaatst.  Vroeggeboorte en laag geboortegewicht zijn de belangrijkste oorzaken van de verhoogde ziekte- en sterftekans bij tweelingzwangerschappen.  De kans op een ernstige handicap is bij een tweeling 7 keer hoger dan bij een éénling.  De sterfte rondom de geboorte is bij tweelingen ruim 5 keer zo hoog, dit komt met name door de slechte overlevingskansen van veel te vroeg geboren babies.  De kans dat een baby vóór 28 weken ter wereld komt, is 10 keer hoger bij een tweelingzwangerschap dan bij een éénlingzwangerschap.

De moeder loopt ook meer risico tijdens een tweelingzwangerschap: ze heeft vaker last van een te hoge bloeddruk, zwangerschapssuikerziekte of bloedverlies tijdens de zwangerschap.  Hierdoor moet zij meer bedrust houden en wordt zij vaker opgenomen in het ziekenhuis.

Gezien de hierboven vermelde risico's, zouden artsen graag zien dat het aantal tweelingzwangerschappen na een IVF-behandeling wordt verlaagd.  Een manier om dit te doen is het terugplaatsen van maximum 1 embryo.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Willem Ombelet, Fertiliteit - 2015

Interesse om zaaddonor te worden?

Interesse om eiceldonor te worden?

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg