Transgender

Wij bieden mogelijkheid tot fertiliteitspreservatie aan transpersonen. 

De eerste stap

Om het traject te starten, dient u eerst een afspraak bij dokter Nathalie Dhont of dokter Carmen Kerkhofs te maken. U kan steeds bij de secretaresses terecht voor het maken van een afspraak.

Consultatie

Tijdens de consultatie zal de arts u medische informatie geven alsook counseling omtrent het traject. Het gesprek bij de arts zal anders verlopen voor de transman als voor de transvrouw.

Bij de transvrouw kunnen er zaadcellen ingevroren worden. De arts zal u doorverwijzen naar het fertiliteitslaboratorium voor verdere afspraken. Indien nodig, kunnen meerdere staalproducties nodig zijn om voldoende zaadcellen in voorraad te hebben. Zaadcellen worden standaard 10 jaar bewaard. Deze termijn kan steeds verlengd of verkort worden. Vooraf dient een wettelijk verplichte bloedname voor serologische screening te gebeuren (HIV, syphilis, hepatitis B en C)

Bij de transman kunnen er eicellen ingevroren worden tot de dag dat u 40 jaar wordt. Hoe jonger u bent op de dag van het invriezen, hoe hoger de kans op een latere zwangerschap met deze eicellen. Eicellen worden standaard 10 jaar bewaard. Deze termijn kan steeds verlengd of verkort worden. Vooraf dient een echografie van de eierstokken en een bloedname te gebeuren. De arts zal u doorverwijzen voor een gesprek bij één van de consulenten. Daar zal uitgebreide informatie omtrent de behandeling gegeven worden. Nadien kan u een geïnformeerde beslissing maken tot het starten van een traject.

Kostprijs

De kostprijs om 1x zaadcellen in te vriezen bedraagt 662 euro. Per extra staal dat u wenst in te vriezen, wordt er een verwerkingskost van 142 euro aangerekend. De ingevroren stalen zullen 10 jaar bewaard worden. Per extra jaar bewaring (na 10 jaar) wordt er 142 euro aangerekend. Deze prijzen zijn onderhevig aan indexering.

Om eicellen te kunnen laten invriezen zal er een traject gestart worden met hormonale stimulatie. Dit proces zal regelmatig opgevolgd worden aan de hand van echografie en bloedafnames. Voor deze opvolging betaalt u enkel het remgeld. Het onder verdoving weghalen van eicellen wordt vergoed door het RIZIV, waardoor dit in totaal 200-300 euro zal kosten. Deze rekening zal achteraf naar u worden opgestuurd. Op de dag van het weghalen van de eicellen wordt er 520 euro aangerekend om de eicellen in te vriezen en 10 jaar te bewaren. Per ingevroren eicel zal er een meerkost zijn van 55 euro. Ook dient u op dat moment de medicatie te betalen. De prijs van deze medicatie is afhankelijk van het persoonlijk verbruik, maar meestal ligt dit rond de 1.000 euro. Een deel van de gemaakte kosten voor het invriezen van eicellen kan teruggevorderd worden op het moment van een mogelijke bevruchting in de toekomst. Dit is enkel mogelijk wanneer de labo-activiteit in België gebeurt met een MBV1 (Medisch Begeleide Voortplanting). Deze goedkeuring tot terugvordering kan tot de leeftijd van 43 jaar aangevraagd worden. De som die dan teruggevorderd kan worden is, net zoals de bovengenoemde prijzen, onderhevig aan indexering.

Het invriezen van zaadcellen of eicellen geeft  helaas geen absolute garantie op zwangerschap in de toekomst. De arts zal u hier meer informatie over geven.

Wachttijd

Eens u uw afspraak heeft gehad bij de arts kan er binnen de paar weken een afspraak gemaakt worden voor het invriezen van een eerste zaadstaal.

Om eicellen te kunnen invriezen, heeft u eerst nog een afspraak bij de consulente. Na dit gesprek kan u binnen de 2 maanden starten, indien dit voor u wenselijk is.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Nathalie Dhont, Fertiliteit - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg