Bijnieren

BijnierenDe 2 bijnieren (links en rechts) wegen ongeveer 5 gram en bestaan uit een bijnierschors en een bijniermerg.

Volgende ziektebeelden vinden hun origine ter hoogte van dit endocrine orgaan

 • Bijniermerghormoon

  • Overproduktie

   • Feochromocytoom
 • Bijnierschorshormoon

  • Onderproduktie

   • Ziekte van Addison
  • Overproduktie

   • Hyperaldosteronisme(hypersecretie van aldosterone)
   • Cushingsyndroom(overproduktie van glucocorticoïden)
   • Mannelijk hormoonproducerende tumoren( met hirsutisme of overdreven beharing bij vrouw)
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Yves Kockaerts, Endocrinologie - 2015

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg