Diabetesteam voor volwassenen

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus of suikerziekte treft in België naar schatting tenminste 500 000 mensen. Men verwacht dat dit aantal tegen het jaar 2030 nog zal verdubbelen. De aandoening wordt gekenmerkt door een te hoog bloedsuikergehalte. De behandeling bestaat uit dieetmaatregelen en bloedsuikerverlagende tabletten en/of insuline. Insuline kan worden toegediend via injecties met een insulinepen of via een insulinepomp. De laatste jaren is er in de behandeling alsook in de begeleiding van diabetespatiënten veel veranderd. In deze tijd kan een diabetespatiënt na uitgebreide voorlichting en educatie, zelf veel inbrengen in zijn behandeling.

ZOL Maas en Kempen beschikt over een multidisciplinair diabetesteam voor volwassenen voor de begeleiding van diabetespatiënten.

Het team bestaat uit:

Een geneesheer endocrinoloog-diabetoloog:

De arts stelt de behandeling in en volgt deze op, in samenspraak met de patiënt en de huisarts.

Diabetesverpleegkundigen-educator:

Een diabetesverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de problematiek rond diabetes. Hij/zij kan door informatie, educatie en begeleiding helpen bij het omgaan met diabetes.

De diabetesverpleegkundige werkt voornamelijk op de diabetesraadpleging, maar komt indien nodig ook bij u aan bed wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen.

U kunt bij de diabetesverpleegkundige terecht met vragen als:

• Wat is diabetes?
• Wat is hypo- en hyperglycemie?
• Welke zijn de beste injectietechnieken en inspuitplaatsen?
• Hoe gebruik ik een glucosemeter?
• Hoe gebruik ik een insulinepen of een insulinespuit?
• Wat is de werking van insuline en van bloedsuikerverlagende tabletten?
• Wat moet ik doen als ik ziek ben?
• Wat zijn de verwikkelingen van diabetes?
• Waarom is voetverzorging belangrijk bij diabetes?
• Kan ik als diabeet nog uit eten gaan?
• Is een zwangerschap verantwoord bij diabetes?
• Wat bij problemen op het werk of op school?
• Hoe pas ik mij aan op reis?

Het diabetesteam werkt ook nauw samen met een sociaal verpleegkundige.  Zij regelt indien nodig een thuisverpleegkundige voor u te begeleiden bij het injecteren van de insuline.

De diabetesverpleegkundige zal u helpen zoeken naar oplossingen als het even moeilijk gaat, of als u behoefte hebt aan een gesprek, aan motivatie, of gewoon aan een luisterend oor. Hij/zij heeft informatiebrochures over diabetes en over het gebruikte diabetesmateriaal. De diabetesverpleegkundige zal u ook voorzien van het zelfcontrolemateriaal dat deel uitmaakt van de diabetesconventie. Dit is een overeenkomst met de ziekteverzekering (Riziv) waarbij onder bepaalde voorwaarden dit zelfcontrolemateriaal terugbetaald wordt.

Diabetesdiëtisten-educator

De diabetesdiëtiste heeft zich gespecialiseerd in de voeding van diabetespatiënten. De diabetesdiëtiste werkt voornamelijk op de diabetesraadpleging, maar komt indien nodig ook bij u aan bed wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen.

Bij de diabetesdiëtiste kunt u terecht met al uw vragen over voeding:

• Bespreken van een gezonde voeding en de relatie tussen voeding, diabetesmedicatie en/of insulinetherapie.
• De begeleiding bij overgewicht.
• Wat doen bij een hypoglycemie?
• Hoe een hypoglycemie voorkomen?
• Waarop letten bij speciale gelegenheden zoals uit eten gaan of recepties?
• Wat te doen bij sporten of reizen?

Psychologe

Binnen het diabetesteam kan er ook beroep gedaan worden op een psycholoog.  Ziet je bijvoorbeeld met emotionele problemen rond de behandeling van je diabetes (het aanvaarden van de diagnose, angstklachten omtrent de vingerprik en/of het injecteren van insuline, mogelijke gezinsproblematiek die hieruit voortvloeit, ...) dan kan je hiervoor bij de psychologe terecht.

Consultatie

Om uw diabetesstatus goed te kunnen opvolgen, vragen wij u uw glucose-dagprofielen (dagboekje en glucometer) mee te brengen naar de consultatie.  In bepaalde gevallen bestaat er ook de mogelijkheid om sommige glucosemeters van thuis uit al uit te lezen via een specifiek uitleesprogramma.  Daarnaast is het belangrijk dat u een lijst bij hebt van uw huidige medicatie. 
Tijdens de consultatie worden de gemeten bloedglucosewaarden met u besproken.  U krijgt de kans om de nodige vragen omtrent uw diabetes te stellen aan uw diabetesverpleegkundige en arts.
Samen met de arts wordt uw algemene gezondheidstoestand na gegaan en zo nodig aanpassingen gedaan aan de diabetestherapie.

Diabetesteam volwassenen

• Geneesheer endocrinoloog-diabetoloog

Dr. Philippe Marcq
Dr. Hanifi Yücel

• Diabetesverpleegkundigen-educatoren

Arlette Meijssen
Martine Maesen
Karolien Huysmans
Esther Van Eygen
Bea Kesters
Ilse Paesen

• Diabetesdiëtisten-educatoren

Liliane Claes
Anneleen Truyers

• Psycholoog

Dorien Jans

Contactgegevens diabetesteam

 • Tijdens de diabetesraadplegingen
  Maandag tot en met vrijdag van 8u tot 16u30
 • telefonisch:
  Verpleegkundigen: 089/50 56 40
  Diëtisten: 089 50 55 50
 • een afspraak voor raadpleging bij dr. Marcq, dr. Yücel:
  via het afsprakenbureau: 089 50 56 40 of 089 50 50 50

Mailen glycemiegegevens

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg