Diabetescentrum Maas en Kempen

Diabetescentrum

ZOL Maas en Kempen beschikt over een ervaren multidisciplinair diabetescentrum voor de begeleiding van patiënten met diabetes vanaf de leeftijd van 16 jaar. Voor de specifieke begeleiding van kinderen en adolescenten met diabetes jonger dan 16 jaar verwijzen wij naar de collega’s van de dienst pediatrie.

Ons diabetescentrum heeft een diabetesconventie voor zelfcontrole en zelfregulatie, een insulinepompconventie en een dure technologie conventie. Wij zijn vertrouwd met het gebruik van glucosesensoren en van smart pennen.

Wij zien patiënten met een zorgtraject type 2 diabetes. Ook begeleiden wij zwangere diabetespatiënten en patiënten met zwangerschapsdiabetes.

Personen met diabetes kunnen bij ons terecht voor verzorging van voetwonden en voor medische pedicure door een gespecialiseerde diabetesverpleegkundige.

Multidisciplinair diabetesteam voor volwassenen

Artsen endocrinoloog-diabetoloog

De arts onderzoekt de patiënt, stelt de behandeling in en volgt deze op. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de patiënt en de huisarts.

Diabetesverpleegkundigen-educatoren

Een diabetesverpleegkundige-educator is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de problematiek rond diabetes. Hij/zij kan door informatie, educatie en begeleiding helpen bij het omgaan met diabetes.

U kunt bij de diabetesverpleegkundige terecht met vragen als:

 • Wat is diabetes?
 • Wat is hypo- en hyperglycemie?
 • Welke zijn de beste injectietechnieken en inspuitplaatsen?
 • Hoe gebruik ik een glucosemeter of een glucosesensor?
 • Hoe gebruik ik een insulinepen, een insulinespuit of een insulinepomp?
 • Wat is de werking van insuline en van bloedsuikerverlagende tabletten?
 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?
 • Wat zijn de verwikkelingen van diabetes?
 • Waarom is voetverzorging belangrijk bij diabetes?
 • Kan ik als persoon met diabetes nog uit eten gaan?
 • Is een zwangerschap verantwoord bij diabetes?
 • Wat bij problemen op het werk of op school?
 • Hoe pas ik mij aan op reis?

De diabetesverpleegkundige-educator werkt voornamelijk op de diabetespoli, maar komt indien nodig ook bij u aan bed wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen.

Hij/zij zal u helpen zoeken naar oplossingen als het even moeilijk gaat, of als u behoefte hebt aan een gesprek, aan motivatie, of gewoon aan een luisterend oor.

Hij/zij heeft diverse informatiebrochures over diabetes en over het diabetesmateriaal.

Hij/zij zal u ook voorzien van het zelfcontrolemateriaal dat deel uitmaakt van de diabetesconventie. Dit is een overeenkomst met de ziekteverzekering (RIZIV) waarbij onder bepaalde voorwaarden dit zelfcontrolemateriaal terugbetaald wordt.

Diabetesdiëtisten-educatoren

De diabetesdiëtiste-educator heeft zich gespecialiseerd in de voeding van diabetespatiënten. Hij/zij werkt voornamelijk op de diabetespoli, maar komt indien nodig ook bij u aan bed wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen.

U kunt bij de diabetesdiëtiste-educator terecht met vragen over voeding:

 • Wat is diabetes?
 • Bespreken van een gezonde voeding.
 • Uitleg over de relatie tussen voeding, diabetesmedicatie en/of insuline.
 • Helpen met de berekening van de koolhydraten in de voeding.
 • De begeleiding bij overgewicht.
 • Wat doen bij een hypoglycemie?
 • Hoe een hypoglycemie voorkomen?
 • Waarop letten bij speciale gelegenheden zoals uit eten gaan of recepties?
 • Wat te doen bij sporten of reizen?

Hij/zij heeft diverse informatiebrochures over diabetes en voeding.

Psycholoog

Binnen het diabetesteam kan je een beroep doen op een psycholoog. Bijvoorbeeld wanneer je geconfronteerd wordt met emotionele problemen rond de diagnose en de behandeling van je diabetes, zoals het aanvaarden van de diagnose, angstklachten omtrent de vingerprik en/of het injecteren van insuline, angst voor hypoglycemieën (te lage glucosewaarden), mogelijke persoonlijke en gezinsproblematiek die hieruit voortvloeit. Of wens tot het aanpakken van psychologische redenen waardoor de motivatie voor de behandeling ontbreekt.

Secretariaat

Onze secretariaatsmedewerkers helpen je bij het maken van afspraken en inplannen van eventuele onderzoeken. Ook kan je hen contacteren met algemene vragen over onze dienst. Zij zorgen voor een correcte administratie van de raadpleging, van de diabetesconventie en van het zorgtraject type 2 diabetes.

Sociaal verpleegkundige

Het diabetesteam werkt ook nauw samen met een sociaal verpleegkundige. Bijvoorbeeld regelt hij/zij indien nodig een thuisverpleegkundige om u te begeleiden bij het injecteren van de insuline.

Diabetesraadpleging

Om uw diabetestoestand goed te kunnen opvolgen en uw behandeling indien nodig te kunnen bijsturen, vragen wij om uw glucose-dagprofielen (zoals bijvoorbeeld in dagboekje en glucosemeter) mee te brengen naar de consultatie. In vele gevallen is het nu mogelijk om glucosemeters, glucosesensoren en insulinepompen van thuis uit te lezen met een specifiek uitleesprogramma.

Daarnaast is het belangrijk dat u steeds een actuele medicatielijst bij zich heeft. 
Tijdens de consultatie worden de gemeten bloedglucosewaarden met u besproken. U krijgt de kans om de nodige vragen te stellen aan uw diabetesverpleegkundige, uw diëtiste en uw arts. Samen met de arts wordt uw algemene gezondheidstoestand na gegaan en zo nodig aanpassingen gedaan aan de diabetestherapie.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Philippe Marcq, Endocrinologie - 2023

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg