Veiligheidsrichtlijnen voor leveranciers van werken en diensten

Veiligheidsrichtlijnen voor leveranciers van werken en diensten

De veiligheidsrichtlijnen voor leveranciers van werken en diensten bepalen de regels en basisprincipes die binnen het ZOL gelden met betrekking tot werken en diensten die in opdracht van het ZOL worden uitgevoerd.
Het kadert ook binnen de toepassing van volgende wetgeving:

Deze veiligheidsrichtlijnen maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen het ZOL en een leverancier die werken of diensten uitvoert of zal uitvoeren binnen het ZOL. Elke leverancier zal, voordat hij de werken/diensten aanvat, deze veiligheidsrichtlijnen voor akkoord ondertekenen en terug bezorgen aan het secretariaat van de dienst Technische zaken (lokaal G.9.32). Alle personeelsleden en eventuele onderaannemers die de leverancier binnen ZOL werken of diensten laat uitvoeren, zullen op de hoogte zijn van de inhoud van onderhavige veiligheidsrichtlijnen. Zij zullen deze richtlijnen strikt toepassen.

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg