CTU Verkorte registratie schoolopdracht

Introductie

Hier kan u een onderzoek registreren:
- in het kader van een stage-opdracht of bachelorproef
- waarbij er geen andere externe partijen betrokken zijn dan de (hoge)school of universiteit in kwestie
- waarin de dataverzameling enkel zal gebeuren door klinische gegevens uit het elektronisch patiëntendossier te halen, eventueel aangevuld met kwalitatieve onderzoekstechnieken (bv. bevraging)
- waarvan de resultaten enkel en alleen gedeeld worden via het stageverslag of de bachelorproef

De standaardzorg voor de patiënt wordt niet gewijzigd.

Indien uw onderzoek niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, vult u de onderzoeksnavigator in.

Hieronder staat alle informatie die u nodig zal hebben om deze verkorte registratie te vervolledigen. Let op, het is niet mogelijk om tussentijds op te slaan. Zorg dus dat u zich voorbereidt vooraleer u verder gaat. 

Details over het onderzoek
Naam en adres
Verplichte bijlagen

Gelieve hieronder te uploaden:
een protocol / plan van aanpak / projectplan (in pdf formaat)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg