TRACE - Angst voor ademhalingsklachten en fysieke activiteit: is er een verband met het succes van respiratoire revalidatie?

TRACE - Angst voor ademhalingsklachten en fysieke activiteit: is er een verband met het succes van respiratoire revalidatie?
Datum: donderdag, 1 december, 2016 - 12:00 tot 13:30
Locatie: ZOL, Sint-Jan, Vergaderzaal 2

TRACE is een samenwerkingsinitiatief tussen de dienst Psychologie van het ZOL en de KULeuven omtrent de bevordering van translationeel gezondheidspsychologisch onderzoek.

Binnen TRACE zijn opnieuw een aantal translationele onderzoeksprojecten afgerond. Tijdens een 3-tal lunchseminaries worden deze projecten voorgesteld. Bedoeling van elk seminarie is om via een interactieve presentatie onderzoeksresultaten te delen met clinici en onderzoekers.

Lunch en catering wordt voorzien.

Inschrijven is verplicht en kan door een mail te sturen naar lotte.bamelis@zol.be.

Programma 1 december

Angst voor ademhalingsklachten en fysieke activiteit: is er een verband met het succes van respiratoire revalidatie?

Spreker: dr. Thomas Janssens (postdoctoraal onderzoeker KU Leuven)

In dit seminarie wordt een studie toegelicht bij patiënten met COPD die in het ZOL een respiratoir revalidatieprogramma volgden. De invloed van negatieve gedachten en gevoelens op de effectiviteit van het behandelprogramma werd nagegaan. Hadden deze patiënten bij aanvang van behandeling catastrofale gedachten over ademnood en fysieke activiteit? In hoeverre kan verandering in deze gedachten de behandeluitkomsten van het revalidatieprogramma verklaren?

Registreren is niet meer mogelijk.
Inschrijven is niet meer mogelijk.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg