Multidisciplinaire aanpak van hoofd-hals oncologie in het ZOL

Multidisciplinaire aanpak van hoofd-hals oncologie in het ZOL
Datum
donderdag, 23 mei, 2019 - 20:30 tot 22:30
Locatie
ZOL, Sint-Jan, Aula

Verwelkoming en inleiding
Dr. J. Meyns / Mond-, Kaak- en Aangezichtschiurgie, ZOL Genk

Evoluties binnen de radiotherapie als behandeling van hoofd-hals-tumoren
Dr. M. Govers / Radiotherapie, ZOL Genk

Goede voedingsstatus bij hoofd halstumoren: De uitdaging
K. Cardone / Dietiste, ZOL Genk

De rol van de KNO-arts binnen het multidisciplinaire hoofd-hals-spreekuur
Dr. K. Menten / KNO-arts, ZOL Genk

De meerwaarde van een oncocoach binnen het Hoofd-hals-team
H. Peers / Oncocoach, ZOL Genk

Bijzondere symptomatologie van tumoren in het MKA-gebied
Dr. S. Schepers / Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, ZOL Genk

 

Nabeschouwing: Dr. J. Meyns, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, ZOL Genk

Accreditering werd aangevraagd voor 2 CP in rubriek 2

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg