Welbevinden

Welbevinden

Het krijgen van een kindje is een heel bijzondere gebeurtenis. Vele linken dit dan ook aan emoties van blijdschap en liefde. We spreken ook wel eens van de ‘roze wolk’. Toch merken we dat bovenstaande gevoelens kunnen uitblijven en dat er eerder gevoelens van angst, spanning of verdriet kunnen ontstaan. Het is niet gemakkelijk om dit bespreekbaar te maken. Daarom willen wij hier ook voldoende aandacht aan besteden. Op 14 weken zwangerschap zal u een SMS krijgen waarin men vraagt om een korte vragenlijst in te vullen omtrent uw mentaal welbevinden. Dit zal besproken worden met de vroedvrouw tijdens de 16 weken controle. Als je merkt dat je met deze gevoelens kampt, kan je steeds terecht bij de vroedvrouw, gynaecoloog als psycholoog.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. T. Mesens, gynaecoloog - 2022

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg