Infoavonden

Er worden frequent infoavonden georganiseerd over enerzijds zwangerschap en bevalling en anderzijds over borstvoeding. Deze vinden plaats in de aula van de UCLL Hogeschool Campus LiZa. Deze bevindt zich tegenover het ziekenhuis aan de overkant van de parking.

Inschrijving kan via de dienst gynaecologie.

Deze infoavonden zijn daarenboven ook digitaal te bekijken op de videopagina.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg