Gynaecologie

In de gynaecologie kan de robot voor vele ingrepen gebruikt worden, gaande van de eenvoudigere, meestal benigne hysterectomie tot de moeilijkere kankerchirurgie. De dienst Gynaecologie van het ZOL heeft er voor gekozen om enkel de moeilijkere chirurgie met de robot uit te voeren. Robotchirurgie is immers zeer duur en tijdrovend voor de chirurg. De dienst Gynaecologie is met de robot gestart in oktober 2014. Ondertussen zijn er al een 20-tal ingrepen uitgevoerd.

Sinds kort wordt ook de sentinelklierprocedure bij abdominaal-gynaecologische kankers met de robot uitgevoerd. Dit zal het aantal uitgevoerde ingrepen wel sneller doen stijgen. In de nabije toekomst zal de robot ook ingezet worden voor refertilisatie door eileider-reanastomose, alsook voor endometriose-chirurgie.

 

Robotchirurgie Gynaecologie

 

Robotchirurgen (v.n.l.r.)

  • Dr. Jean-Christophe Schobbens
  • Prof. dr. Eric de Jonge

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg