Scooters, rolstoelen, orthesen, ...

Wat is dat?

Orthese: elk orthopedisch apparaat dat aan het lichaam wordt bevestigd voor de behandeling van onvermogen of een verzwakking van het bewegingsapparaat. Dit zijn bv. korsetten, steunzolen, beenbeugels, anti-dropvoetspalken, polsbraces, orthopedische schoenen,…

Prothese: orthopedisch apparaat dat dient als vervanging van een verloren lichaamsdeel. Deze kunnen ingeplant worden (bv. heup- en knieprothese) maar ook uitwendig zijn (bv. beenprothese).

Mobiliteitshulpmiddel:  middel waardoor het verplaatsen makkelijker of veiliger wordt. Dit zijn rolstoelen, scooters, rollators, looprek, HORS-toestellen,…

Wie schrijft het voor?

Vanaf 01/01/2019 is de wetgeving veranderd en is Vlaanderen verantwoordelijk geworden voor de regelgeving en terugbetaling wat betreft de mobiliteitshulpmiddelen. Deze aanvragen en goedkeuringen verlopen via de zorgkassen en om aanspraak te kunnen maken op terugbetaling, moet u uw bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming hebben betaald.

Orthesen en prothesen blijven federale materie en worden vergoed via het RIZIV. Aanvragen en goedkeuringen verlopen hier via het ziekenfonds of hulpkas waarbij u dient aangesloten te zijn.

Een groot aantal van deze hulpmiddelen kunnen door uw huisarts worden voorgeschreven.

Als het gaat om een looprekje of rollator, vult uw arts het medisch formulier mobiliteitshulpmiddel in, en dit moet u samen met het aanvraagformulier loophulpmiddel (luik B en D door uzelf in te vullen) overmaken aan de door u gekozen verstrekker.

Als het bv. gaat om een standaard manuele rolstoel, vult uw arts het medisch formulier mobiliteitshulpmiddel in, wat u samen met het aanvraagformulier mobiliteitshulpmiddel (luik D door uzelf in te vullen)  overmaakt aan de door u gekozenverstrekker.
Er zijn een aantal wettelijke beperkingen betreffende het recht op terugbetaling van hulpmiddelen. Dit hangt af van zowel de medische aandoening zelf, de weerslag hiervan op het functioneren en de stabiliteit ervan in de loop van de tijd. Belangrijk ook om te weten is dat sommige hulpmiddelen niet te combineren zijn en dat er voor elk hulpmiddel een herzieningstermijn bepaald is ( =hoelang het hulpmiddel moet meegaan voor vernieuwing mogelijk is maar dit geldt soms ook al soort sperperiode voor terugbetaling van andere hulpmiddelen).  Zo is het bv. normaliter niet mogelijk een standaard manuele rolstoel te combineren met een terugbetaling mindermobielescooter binnen de herzieningstermijn van deze eerste. Soms dus eerst nadenken en bespreken met huisarts /verstrekker vooraleer aanvraag op te stellen.

Als het gaat om orthesen of prothesen is vaak het voorschrift van een specialist vereist (steunzolen, beenprothese, walking boots, orthopedisch schoeisel, voetopheffers,…). Dit voorschrift kent meestal geen specifiek formulier en u kan ermee terecht bij een verstrekker naar uw keuze.

Als het echter gaat om meer complexe mobiliteitshulpmiddelen waarvoor Vlaanderen bevoegd is, zoals mindermobielenscooters of elektronische rolstoelen maar ook communicatiehulpmiddelen, driewielfietsen, actiefrolstoelen, kinderrolstoelen…., of het gaat om vervroegde hernieuwingen van reeds afgeleverde mobiliteitshulpmiddelen, dient er een rolstoeladviesrapport te worden opgesteld door een multidisciplinair team zoals het onze. Zeker de eerste maal is zo’n rolstoeladviesrapport noodzakelijk, voor de vernieuwing van een dergelijk hulpmiddel kan soms het voorschrift van uw huisarts volstaan, voor andere is ook dan een afspraak bij het rolstoeladviesteam nodig. U maakt hiervoor in eerste instantie gewoon een afspraak via raadpleging bij een van de artsen, liefst op een maandag- of vrijdagnamiddag.

Zowel het medisch formulier mobiliteitshulpmiddel (eventueel al ingevuld door huisarts, anders doen wij het), als het aanvraagformulier mobiliteitshulpmiddel (luik D door uzelf in te vullen) en het rolstoeladviesrapport, moeten dan uiteindelijk terechtkomen, via een verstrekker (die zijn deel invult), bij de geneesheer van de zorgkascommissie die uiteindelijk beslist over de al dan niet terugbetaling.

Indien u niet gekend bent in het ziekenhuis hier, neemt u best enkele medische verslagen mee naar de raadpleging zodat we een inschatting kunnen maken over de opportuniteit voor dergelijk hulpmiddel. Wij zorgen dan voor de invulling van de papieren en zo nodig een korte rijtest of andere testen.

De papieren krijgt u enkele dagen nadien thuis opgestuurd en hiermee kan u dan naar de verstrekker van uw keuze gaan die dan de verdere administratieve afhandeling op zich neemt. Zij maken het dossier dan over aan de zorgkascommissie die dan uiteindelijk beslist over de toekenning.

Voor enkele zeer specifiek bepaalde aandoeningen (zoals ALS) is het noodzakelijk zich te wenden tot het team van het neuromusculair referentiecentrum waar men gekend is.  

Alle deze hulpmiddelen kunnen zo nodig worden voorgeschreven via de artsen met zo nodig inschakelen van het rolstoeladviesteam. We hebben geen exclusieve afspraken met verstrekkers, u kan steeds met het voorschrift terecht bij de orthopedische technieker/verstrekker van uw keuze. Voor de mensen op de revalidatieafdeling zijn er wel afspraken gemaakt zodat we van de meest gebruikte hulpmiddelen vaak wel een voorraad hebben. We kunnen rekenen op een snelle service om zo weinig mogelijk tijd te verliezen, maar ook hier kan van afgeweken worden op uw vraag.

Uniek in ons ziekenhuis is dat we ook onafhankelijke scooterlessen aanbieden in ‘real-life’ omstandigheden voor wie vooraf wil weten of dit hulpmiddel wel geschikt is voor hem/haar, of voor wie nog wat extra begeleiding nodig heeft om zich op de openbare weg te begeven. Dit staat los van het rolstoelteam op zich, u hoeft ook geen afspraak te maken bij een arts. Dit kan met een met uw eigen mindermobielenscooter als u die al heeft of u kan tijdelijk er één gebruiken van ons. Meer info vindt u in de folder scooterlessen.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Donald Bobbaers, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - 2021

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg