Enkele cijfers

De gemiddelde ligduur bedraagt ongeveer 21 dagen, maar varieert naargelang de aandoening.

Opdat u zich een beter beeld kan vormen van de afdeling, geven we hieronder enkele gegevens van de afdeling.

Er werden 325 patiënten opgenomen op de SP afdeling in 2016:

  • 99 mannelijke patiënten: gemiddelde leeftijd =  66 jaar
  • 226 vrouwelijke patiënten: gemiddelde leeftijd = 73,1 jaar. 

De gemiddelde leeftijd bedroeg 71 jaar.aantal patiënten SP afdelingSP afdeling ligduur en leeftijd

Ontslag naar …

  • Huis: 294 patiënten =  90%
  • Kortverblijf + rusthuis:  7 patiënten
  • Spoedeisend probleem dat niet op afdeling zelf kon opgevangen worden en waarvoor dringende transfer: 6 patiënten
  • Transfers naar ander ziekenhuis voor geplande ingreep of complicatie:   10 patiënten

2 patiënten zijn naar huis gegaan tegen advies van de arts.

1 patiënt is overleden op dienst.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Donald Bobbaers, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - 2021

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg