Raadpleging

Waarvoor kan u op de raadpleging terecht?

  • Alle klachten die te maken hebben met gewrichten, pezen, spieren, rug, nek en perifere zenuwen (niet hersenen), zowel voor onderzoek naar de oorzaak van het probleem als voor de behandeling ervan. Dit laatste betreft medicatie, infiltraties, ESWT, kinesitherapie,… Als een chirurgische ingreep noodzakelijk blijkt, verwijzen we u door naar de dienst orthopedie of neurochirurgie. Indien u elders beeldvorming had of behandelingen onderging, kunnen wij dit niet steeds zomaar zien. We vragen dan ook deze verslagen mee te brengen indien u denkt dat dit bijdraagt tot een beter begrip van uw situatie ( bij beelden het referentienummer meenemen en niet enkel het protocol of een CD-ROM).
  • ESWT is een nieuwere techniek voor behandeling van peesproblemen, al dan niet met begeleidende verkalkingen, waarbij schokgolven gebruikt worden om een genezingsproces op gang te trekken. Meer informatie vindt u hier.
  • Elektromyografisch onderzoek: dit is een technisch onderzoek om door middel van lichte elektrische schokjes en prikken om na te gaan of er geen schade bestaat van zenuwen in de armen of benen.
  • Infiltraties met botulinetoxine (enkel in de ledematen). Het is een middel dat spieren tijdelijk verlamt en wordt gebruikt om spasticiteit te behandelen. Dit kan zowel onder echografische als elektromyografische controle.
  • Vooraleer te starten in een ambulant revalidatieprogramma is er steeds een gesprek en onderzoek op de raadpleging nodig. Zo kunnen we inschatten of u inderdaad in aanmerking komt en hebben we zeker de nodige gegevens.
  • Voorschrijven van een hulpmiddel: als u nog niet gekend bent in het ziekenhuis, is het best een verslag mee te brengen van uw huisarts of specialist waarin uw voorgeschiedenis vermeld staat.
  • Advies betreffende verzekeringskwesties (invaliditeiten, arbeidsongeschiktheden, …), eventuele verdediging bij medische expertises. Let wel: dit valt vaak niet onder de terugbetalingen door het ziekenfonds.

Praktisch

Na u te hebben ingeschreven aan het onthaal, gaat u erder naar wachtzaal F46.

Afspraken kunnen gemaakt worden via de afsprakencentrale op nummer 089 50 50 50.

Voor dringende zaken vragen we dat uw huisarts ons contacteert.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Donald Bobbaers, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - 2021

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg