Neurologische revalidatie

Op de locomotorische revalidatie-afdeling worden geen patiënten behandeld met een neurologische aandoening (herseninfarct,Parkinson,…), tenzij het om een oud letsel gaat dat niets te maken heeft met het huidige probleem.

Revalidatie na een hersenletsel is een ander type revalidatie, vaak meer individueel en met een andere tijdsverdeling van de paramedische disciplines. Hiervoor werkt de revalidatiedienst samen met de afdeling geriatrie (telnr. 089 506 240 of 089506 230). De hoofdbehandelaar is hier de geriater. De revalidatieartsen volgen hier wel de revalidatiebehandeling op.

Ook hier is het de bedoeling dat de revalidanten dagkledij dragen en zijn de oefensessies verdeeld over de voor- en namiddag.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Donald Bobbaers, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - 2021

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg