Voorstelling team

De arts

De pneumoloog-revalidatiearts voert een aantal testen uit om uw individuele medische conditie te evalueren. Op basis van deze testen wordt een individueel oefenprogramma opgesteld.

De arts volgt het programma op en is steeds bereikbaar tijdens de oefensessies indien zich acute problemen voordoen. Ook voor tussentijdse vragen over uw medische toestand kunt u via de kinesitherapeut(e) bij de arts terecht.

De kinesitherapeut(e)

De kinesitherapeuten bepalen de duur en de belasting van de oefeningen aan de hand van uw testen en medische conditie.

Opvolging en controle gebeurt door het meten van de hartslag en de zuurstofsaturatie.

De ergotherapeut(e)

Mensen met chronische longaandoeningen ondervinden vaak problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten omwille van toenemende kortademigheid en vermoeidheid.

Aan de hand van een vragenlijst worden knelpunten opgespoord. Door ademhalingsoefeningen en tips over lichaamshouding en hulpmiddelen leert u dagelijkse activiteiten gemakkelijker uit te voeren.

De sociaal werker

Hier kunt u terecht voor allerlei vragen zoals:

  • deeltijdse of volledige werkhervatting
  • invaliditeitsaanvraag
  • autorijverbod
  • kostprijs revalidatie
  • vervoersproblemen
  • ondersteuning huishouden

De psycholo(o)g(e)

Chronisch ziek zijn kan angstgevoelens, zwaarmoedigheid of stress veroorzaken. Ook noodzakelijke veranderingen zoals het aanpassen van het activiteitstempo of stoppen met roken kunnen een bijkomende psychische belasting met zich meebrengen. De psycholoog zal dit evalueren en indien nodig samen met u proberen te verhelpen.

De diëtist(e)

Patiënten met longaandoeningen vertonen dikwijls over- of ondergewicht, geen van beide is goed en kunnen gezondheidsproblemen verergeren. De diëtiste geeft advies.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg