Voorstelling team

De arts

De endocrinoloog beoordeelt de impact van jouw overgewicht op het lichaam. Zijn er metabole gevolgen (diabetes, hypertensie, verhoogde cholesterol,...)? Zijn er andere beperkende lichamelijke gevolgen (met gewicht: nazicht en eventuele doorverwijzing)? De endocrinoloog onderzoekt ook of er een hormonale oorzaak van de gewichtstoename is.

De psycholoog

Bij de psychologe doelt de screening op het grondig verkennen van de hulpvraag en motivatie tot levensstijlverandering, met focus op zowel de fysieke als op de psychologische effecten van het overgewicht. Daarnaast zal er worden stilgestaan bij de functie van het eetgedrag en de psychosociale factoren die bijdragen of hebben bijgedragen tot gewichtsproblemen (bvb. opvoeding, ingrijpende levensgebeurtenissen). Overgewicht en obesitas hebben vaak een grote invloed op het fysiek functioneren, wat ook psychosociale gevolgen heeft (bvb. negatief zelfbeeld, sociaal isolement, moeizame relaties,...) en een impact heeft op de kwaliteit van leven.

De diëtiste

De diëtiste gaat de voedingsgewoontes van de patiënt bespreken met behulp van een vragenlijst. Door middel van deze screening worden eveneens de verwachtingen en de motivatie van de patiënt verkend. Antropometrische gegevens (gewicht, lengte, buikomtrek,..), het gewichtsverloop en eetgedrag worden hierbij in kaart gebracht.

De kinesitherapeut

Bij de kinesitherapeut zullen verschillende aspecten bevraagd worden via een vragenlijst omtrent je beweeggedrag (sportervaring, fysieke activiteit, …), lichamelijke klachten of blessures, kortademigheid en dergelijke. Door middel van deze vragenlijst proberen we een beeld te vormen van interesses in verschillende sporten, persoonlijke trainingsdoelen en verwachtingen.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg