Welkom (Geriatrische revalidatie)

Geriatrische revalidatie bestaat uit geïntegreerde multidisciplinaire zorg, die gericht is op verwacht herstel van functioneren en participatie bij laag belastbare ouderen, na een acute aandoening of functionele achteruitgang. We streven naar een zodanig herstel op niveau van activiteiten en participatie, dat bij voorkeur terugkeer naar de oude woonsituatie mogelijk is.

Binnen het geriatrisch zorgprogramma worden buiten de klassieke behandelingen in de klinische fase, nog enkele specialistische programma's aangeboden zowel klinische als poliklinische.

Klinische programma's

GIRA

GIRA staat voor Geriatrische Intensieve Revalidatie. Deze afdeling richt zich op patiënten die zeer recent een cerebrovasculair accident of kortweg CVA hebben doorgemaakt. In de volksmond spreken we van een “beroerte”.

Een geriatrische intensieve revalidatie bestaat uit een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak bij ouderen na het doormaken van een CVA. Deze revalidatie is gericht op het verminderen van beperkingen en resterende mogelijkheden opnieuw zo goed mogelijk ontwikkelen en benutten om een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid te bereiken. De revalidatie begint met een volledig assessment, gevolgd door een geïntegreerde multidisciplinaire behandeling. Het tempo en de intensiteit van de revalidatie zijn aangepast aan de mate van belastbaarheid van de patiënt.

Tijdens het revalidatieproces loopt de medische behandeling van vooraf bestaande aandoeningen verder en wordt er aandacht gegeven aan het vermijden van nieuwe medische complicaties. We streven naar het hoogst haalbare niveau van functioneren. In overleg met de patiënt en zijn naasten worden zinvolle en haalbare doelen vastgelegd in het revalidatiebehandelplan. Tijdens de revalidatie wordt regelmatig nagegaan welke behandeldoelen bereikt zijn en indien nodig worden de revalidatie en streefdoelen aangepast.

Orthogeriatrie

Vallen, met fracturen tot gevolg, komt frequent voor bij het ouder worden. Fracturen en meer bepaald heupfracturen kunnen tot heel wat problemen leiden. Het risico op blijvende verminderde mobiliteit en functionaliteit is zeer groot. Daarom is het soms aangewezen een meer doorgedreven opvolging te organiseren. Door een intense samenwerking tussen de disciplines orthopedie en geriatrie waarbij de multidisciplinaire aanpak centraal staat, is de revalidatie specifiek gericht op het herstel van deze mobiliteit en functionaliteit.

Poliklinische programma's

Cognitieve revalidatie

Wanneer progressieve geheugenklachten worden gediagnosticeerd kan dit zowel voor de persoon met geheugenproblemen als voor zijn familie een grote impact betekenen voor de toekomst. Anderzijds schept een diagnose voor velen vaak duidelijkheid en kan er vanaf dat moment nagedacht worden op welke manier de zorgsituatie geoptimaliseerd kan worden. Om u daarbij te helpen, biedt het ziekenhuis een revalidatietraject aan waar wij proberen uw specifieke noden en zorgbehoeften in te vullen.

Dagziekenhuis Geriatrie

In het dagziekenhuis geriatrie kan u opgenomen worden voor:

  • Het diagnostiseren van verschillende aandoeningen zoals geheugenproblemen, vallen, osteoporose.
  • Maar ook pré-operatieve onderzoeken, algemeen nazicht, oppuntstelling van de behandeling van complexe problemen en raadpleging voor minder mobiele patiënten worden georganiseerd in het dagziekenhuis.
  • Specifieke dagbehandelingen zoals het toedienen van bloed, medicatie en osteoporosebehandeling.
  • Revalidatie in kader van valpreventie.
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Hugo Daniels, Geriatrie - 2019

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg