Welkom (Cardiale revalidatie)

Van ziekenhuis naar ambulante revalidatie

Vele patiënten met een hartaandoening hebben baat bij een specifiek cardiaal revalidatieprogramma. Met dit programma willen we u zo snel mogelijk helpen weer beter te worden, zodat u werk en hobby’s snel kan hervatten. Bovendien helpen we u om een gezondere levenswijze aan te nemen met meer beweging, gezonde voeding, minder stress en eventuele rookstop. Naast de fysieke revalidatie, onder leiding van kinesitherapeuten, is er ook ruimte voor dieetadvies, sociale-, rookstop-, en psychologische begeleiding.

Klinische fase

Tijdens een opname in het ziekenhuis wordt u opgevolgd door de therapeuten van de afdeling. Zij starten reeds met de revalidatie op de kamer. Indien u in aanmerking komt voor het cardiaal revalidatieprogramma (dit is afhankeklijk van de diagnose/ingreep), worden de nodige aanvraagdocumenten opgesteld en verstuurd. Zo kan u na het verlaten van het ziekenhuis het cardiaal revalidatieprogramma poliklinisch verderzetten.

Polyklinische fase

Het hartrevalidatieprogramma bestaat uit fysieke trainingen met medische opvolging. In totaal gaat het om 45 sessies, gespreid over een periode van 6 maanden. U zal begeleid worden door een multidisciplinair team dat bestaat uit een arts, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen en de sociale dienst.

Het programma is gericht op een verbetering van de inspanningscapaciteit maar ook mogelijke risicofactoren worden preventief aangepakt. Het zal niet enkel uw herstel bevorderen maar ook helpen om nieuwe problemen te voorkomen. Maandelijks vinden er infosessies plaats om u bijkomend te informeren over de meest voorkomende hart- en vaatziekten, het nut van cardiale revalidatie, gezonde voeding en psychosociale begeleiding.

Ook is er aandacht voor uw psychisch welzijn en leren we u omgaan met spanningen en stress.

De stap tot bewegen en anders leven is soms moeilijk, maar vaak wel levensnoodzakelijk!

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. dr. Wilfried Mullens, Cardiale revalidatie - 2015

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg