Voorstelling team

De arts

Bij het begin van de revalidatie wordt een inspanningsproef afgenomen. Op basis van de resultaten wordt een individueel oefenschema opgesteld. De cardioloog-revalidatiearts volgt het programma op en is steeds bereikbaar tijdens de oefensessies indien zich problemen voordoen. Ook voor vragen in verband met uw medische conditie kan u via de kinesitherapeut(e) bij de arts terecht.

De kinesitherapeut(e)

De kinesitherapeuten bepalen de duur en de belasting van de oefeningen aan de hand van uw inspanningsproef en medische conditie. Opvolging en controle gebeurt door het meten van de hartslag, de bloeddruk en de zuurstofsaturatie. De fysieke conditie wordt stelselmatig opgebouwd.

De diëtist(e)

De diëstist(e) geeft algemene richtlijnen en productinformatie, individueel en in groep. Opvolging gebeurt door het meten van gewicht en lengte, de BMI en de buikomtrek. Hierbij staat gezonde voeding centraal.

De psycholo(o)g(e)

“Een gezonde geest in een gezond lichaam” klonk misschien heel vanzelfsprekend maar is het plots niet meer. De confrontatie met uw ziekte doet u nadenken of maakt u misschien bang. Dit is een volkomen normale reactie op uw hart-/vaataandoening. De psycholoog helpt u het gebeurde in perspectief te plaatsen, zodat u weer die gezonde mens wordt met een evenwichtige kijk op uw geestelijke gezondheid. Naast ondersteuning in het verwerkingsproces, kan u begeleid worden bij het aanpakken van stresssituaties en het stoppen met roken.

De sociaal werker

Bij de sociaal werker kan u terecht voor allerlei vragen zoals:

  • deeltijdse of volledige werkhervatting
  • invaliditeitsaanvraag
  • autorijverbod
  • kostprijs revalidatie
  • vervoersproblemen
  • ondersteuning huishouden

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg