Spoedgevallen

Patiënten tussen 18 en 65 jaar die zich op spoedgevallen aanmelden met een mogelijke psychiatrische crisis worden in eerste instantie opgevangen door de triageverpleegkundige en de spoedgevallenarts. Mogelijk aanwezige dringende lichamelijke problemen worden eerst uitgesloten.

Indien aangewezen komt daarna de psychiater van wacht ook op spoedgevallen langs.

De spoedgevallendienst is vooral bedoeld om een beslissing te nemen over:

  • al dan niet opname binnen de eigen  psychiatrische opnameafdeling (PAAZ) van het ZOL in ZOL Genk, campus Sint-Jan
  • al dan niet opname op een andere psychiatrische afdeling buiten ons ziekenhuis
  • een ander advies over verder beleid dat meer aangewezen is.  Dit kan bijvoorbeeld gaan over een doorverwijzing naar een ambulante praktijk of naar een mobiel crisisteam.

De spoedgevallendienst is geen plek om naar toe te komen om therapeutische gesprekken te voeren of wachtlijsten te omzeilen.  Het verdient ook de voorkeur om zoveel mogelijk op verwijzing te komen (verwijsbrief huisarts, lopende therapeutische begeleiding).

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jef De Bie, Psychiatrie - 2021

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg