De Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) is een opnameafdeling die een therapeutisch klimaat aanbiedt voor mensen in crisis. Het doel is enerzijds om tot rust te komen en anderzijds om aan de slag te gaan met de reden van opname. Het geheel van de afdeling wordt beschouwd als een leefgemeenschap waarin patiënten actief deelnemen. De opnameduur is beperkt in tijd.

Onze kijk op psychiatrische zorg

Waarden

  • Duidelijkheid en flexibel
  • Veiligheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Acceptatie

Missie

Wij willen een plaats aanbieden waar mensen die in crisis zijn tot rust kunnen komen. Onze psychiatrische begeleiding is er op gericht dat zij zich in de eigen omgeving weer kunnen handhaven en kunnen omgaan met alles wat op hen afkomt (homeostase). Het versterken van het ZELF (-vertrouwen, -standigheid, -redzaamheid) en het bereiken van doelen die voor de patiënt zelf betekenisvol zijn

Visie

We investeren in de krachten van onze zorgvragers. We doen dit met een uitgesproken focus op empowerment, met oog voor de omgeving en vanuit een herstelgerichte visie en ambitie. We realiseren dit in de dagelijkse praktijk vanuit een methodische aanpak, steunend op interdisciplinaire samenwerking en waarin voortdurend leren en ontwikkelen centraal staat. Acceptatie en gelijkwaardigheid zijn kernelementen van onze mensvisie. We streven naar een gespecialiseerd zorgaanbod, zich complementair situerend in een breder netwerk met familie, omgeving en andere zorgverleners. We durven ons hierbij

Doelgroep

Wij zijn er voor mensen die zich in een psychiatrische crisis bevinden, en waarbij de situatie thuis niet meer hanteerbaar is. Wij bieden begeleiding voor de patiënt én diens context. Ons aanbod is bedoeld voor mensen van 18 tot en met 65 jaar.

Een opnamevraag gebeurt steeds telefonisch door de huisarts bij de psychiater van wacht.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jef De Bie, Psychiatrie - 2021

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg