Liaisonpsychiatrie

"Liaison" betekent verbinding, verbinding tussen lichaam en geest, maar ook verbinding tussen lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg.

Patiënten die op de raadpleging of via opname behandeld worden in het ZOL hebben soms nood aan bijkomende hulp vanuit de dienst patiëntenbegeleiding, psychologie en/of psychiatrie.

De adviezen die we (op vraag van de lichamelijke specialist of zijn/haar team) vanuit de dienst psychiatrie geven aan deze patiënten noemen we liaisonpsychiatrische adviezen.

Afhankelijk van het type probleem kan het gaan om een eenmalig gesprek en/of advies, of kan er een voorstel gedaan worden naar een verdere aanpak van het probleem.

Dit gebeurt vaak in samenwerking met andere partners binnen de lichamelijke en / of geestelijke gezondheidszorg of binnen de welzijnssector (huisvesting, OCMQ, CAW, ...)  wanneer dit aangewezen is.

Uiteraard wordt er steeds zoveel mogelijk verder gebouwd op mogelijke bestaande of vroegere begeleidingen indien die er geweest zijn.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jef De Bie, Psychiatrie - 2021

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg