Woord vooraf

Het is geenszins de bedoeling dat deze beleidslijnen letterlijk opgevolgd worden of als standaardbehandeling gebruikt worden voor elke individuele patiënt .
Standaarden zijn gebaseerd op alle beschikbare klinische gegevens en kunnen veranderen naargelang de wetenschappelijke kennis en technologie evolueren.
Het navolgen van deze beleidslijnen garandeert niet bij elke patiënt een succesvol resultaat. Bovendien mogen ze niet vooropgesteld worden als de enige geschikte behandeling en andere aanvaardbare behandelingen uitsluiten die hetzelfde resultaat nastreven.
De uiteindelijke beslissing om een bepaalde klnische procedure of een behandelingsschema te volgen ligt bij de arts, rekening houdend met de klinische gegevens van de patiënt.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg