Welke remgelden moet u betalen bij opname in het ziekenhuis?

Op de eerste opnamedag worden volgende remgelden één keer aangerekend:

Remgelden op: Niet-WIGW’s WIGW's
de ligdagprijs (*) € 27,27 € 0,-
medisch-technische verstrekkingen € 16,40 € 0,-
klinische biologie € 7,44 € 0,-
radiologie (medische beeldvorming) € 6,20 € 1,98

 

(*) De aanrekening gebeurt niet indien dit remgeld betaald werd bij een andere ziekenhuisopname binnen de laatste 90 dagen. Dan wordt deze opname beschouwd als een verlenging van de vorige.

Remgelden die dagelijks (incl. de 1ste dag) aangerekend worden zijn:

  • Remgeld voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit is € 0,62 per dag
  • Remgeld op de patiëntenkamer. Dit bedraagt:
    • € 15,93 per dag voor gewone verzekerden
    • € 5,66 per dag voor kinderen en WlGW's

Remgelden op specifieke materialen die aangerekend kunnen worden

  • Voor ingrepen waarbij endoscopische en/of viscerosynthesematerialen (implantaten, prothesen e.a.) gebruikt worden, kunnen forfaitaire bedragen aangerekend worden. Informatie hierover kan u bekomen bij uw behandelend geneesheer.
  • Het Ziekenhuis Oost-Limburg heeft een akkoord met een aantal ziekenfondsen afgesloten waardoor een aantal van deze forfaits onder bepaalde voorwaarden terugbetaald worden. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij uw ziekenfonds.

Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet deze te stellen tijdens uw opnamegesprek.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg