Patiënten niet verzekerd bij een Belgische mutualiteit

Indien u bent verzekerd bij CZ, VGZ, Zilveren Kruis of Multizorg

Het Ziekenhuis Oost-Limburg heeft contracten afgesloten met enkele Nederlandse zorgverzekeraars. Momenteel zijn dit CZ, VGZ, Zilveren Kruis of Multizorg.
Voor de praktische afhandeling met betrekking tot de garantieverklaring of het E112-formulier kan u contact opnemen met de dienst Ziekenfondsadministratie (tel. 0032/89 32 19 30, fax 0032/89 32 78 89 en e-mail: zfa@zol.be)
De ziekenhuisrekeningen worden rechtstreeks met deze zorgverzekeraars afgehandeld.

Indien u bent verzekerd bij een andere zorgverzekeraar

U vraagt bij uw zorgverzekeraar vóór de opname een garantieverklaring of een E112-document (afhankelijk van uw polis bij de zorgverzekeraar)
Enkel indien de zorgverzekeraar expliciet op de garantieverklaring vermeldt dat het ziekenhuis rechtstreeks met hen mag afrekenen, zal de bijhorende factuur ook rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gezonden worden.
Voor de andere garantieverklaringen zal het ziekenhuis de factuur eerst aan u, de patiënt, aanbieden. U dient deze zelf aan het ziekenhuis te betalen en vervolgens te declareren bij uw zorgverzekering.

Voor de afhandeling via het E112-formulier stuurt het ziekenhuis de factuur naar een Belgische mutualiteit (conform internationale verdragen). Er blijft, via deze procedure, steeds een eigen aandeel te betalen. De factuur met het eigen aandeel (remgeld) sturen wij naar uw thuisadres. Deze kan u achteraf eventueel declareren bij uw zorgverzekeraar.

Andere kosten

De kosten voor rooming-in en telefoonkosten worden steeds aan u, de patiënt, aangerekend. Deze kosten neemt uw zorgverzekeraar nooit ten laste.

Prijsindicaties voor patiënten die niet aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg