Multidisciplinaire screening

Vanuit het intakegesprek zal een multidisciplinaire screening opgestart worden.

De endocrinoloog beoordeelt de impact van het overgewicht op het lichaam. Zijn er metabole gevolgen (diabetes, hypertensie, verhoogde cholesterol..)? Zijn er andere beperkende lichamelijke gevolgen (met gewicht: nazicht en eventuele doorverwijzing)? De endocrinoloog onderzoekt ook of er een hormonale oorzaak van de gewichtstoename is.

Bij de psycholoog doelt de screening op het grondig verkennen van de hulpvraag en de motivatie tot levensstijlverandering, met focus op zowel de fysieke als op de psychologische effecten van het overgewicht. Daarnaast zal er worden stilgestaan bij de functie van het eetgedrag en de psychosociale factoren die bijdragen of hebben bijgedragen tot gewichtsproblemen (bvb. opvoeding, ingrijpende levensgebeurtenissen...).

Overgewicht en obesitas hebben vaak een grote invloed op het fysiek functioneren, wat ook psychosociale gevolgen heeft (bvb. negatief zelfbeeld, sociaal isolement, moeizame relaties ...) en een impact heeft op de kwaliteit van leven.

De diëtist bespreekt de voedingsgewoonten met behulp van een vragenlijst. Door middel van deze screening worden eveneens de verwachtingen en de motivatie verkend. Antropometrische gegevens (gewicht, lengte, buikomtrek,..), het gewichtsverloop en eetgedrag worden hierbij in kaart gebracht.

Bij de kinesitherapeut worden verschillende aspecten bevraagd via een vragenlijst omtrent het beweeggedrag (sportervaring, fysieke activiteit, …), lichamelijke klachten of blessures, kortademigheid enz. Met behulp van deze vragenlijst proberen we een beeld te krijgen van de interesse in verschillende sporten, persoonlijke trainingsdoelen en verwachtingen.

Indien u in aanmerking komt voor een ingreep, zullen er bijkomende medische onderzoeken gepland worden in functie van uw medisch profiel.

  • Gastroscopie met biopsies voor Helicobacter
  • Echo abdomen
  • Rx Thorax
  • Botmeting
  • Vetmeting
  • Cardiaal nazicht
  • Slaapstudie
  • Pulmonaal nazicht
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Wim Bouckaert, Abdominale Heelkunde - 2021

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg